Logo Campanile

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN DOOR DE LOUVRE HOTELS GROUP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN DOOR DE LOUVRE HOTELS GROUP

Bijgewerkt op 29 februari 2024

EIGENAAR en UITGEVER VAN DE SITE

LOUVRE HOTELS GROUP
[Société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap)] met kapitaal van € 117.624.016, RCS Nanterre 309 071 942, met maatschappelijke zetel te Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX / LA DEFENSE.

Publicatiemanager: Olivier Daurat

Tel.: +33 (0)1.73.21.98.99 - E-mail: relation@louvre-hotels.com
individueel btw-nummer: FR 16 309 071 942
SIRET: 309 071 942 00 127


VERWIJZEN NAAR MOBIELE APPLICATIE

Google Play Store

Apple Store


LEES VOOR HET MAKEN VAN EEN RESERVERING/BOEKING EERST DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN DOOR DE LOUVRE HOTELS GROUP ZORGVULDIG DOOR

Als hoofdmaatschappij van een hotel franchise-netwerk, verkoopt LOUVRE HOTELS GROUP de Diensten zoals aangeboden op haar LOUVRE HOTELS GROUP verkoopsite, op de verkoopsites van haar Commerciële merken, op haar mobiele applicaties en op een platform dat bestemd is voor haar loyaliteitsprogramma (hierna de “Diensten” genoemd).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) gelden voor elke Reservering/Boeking, gedaan door een natuurlijke persoon, die geen individuele handelaar is, (hierna de “Gast”) op de Diensten van de LOUVRE HOTELS GROUP, in een Vestiging gelieerd aan de LOUVRE HOTELS GROUP uitgevoerd met name onder de merken Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige, Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip, Sarovar, Tulip Résidences (hierna de “Commerciële merken”) en in de Vestigingen onder partnermerken (de “Partners”). Sommige pagina's van de Diensten zijn gewijd aan speciale aanbiedingen van LOUVRE HOTELS GROUP aan, met name, rechtspersonen (bijvoorbeeld: Welcom Sport). Indien van toepassing zijn de voorwaarden van deze professionele of speciale aanbiedingen te vinden op de daarvoor bestemde pagina's.

De Gast dient contact op te nemen met de gekozen Vestiging voor de Algemene Verblijfsvoorwaarden van iedere Vestiging (hierna de “AV van Verblijf”).

Door gebruik van de Diensten verklaart de Gast wettelijk bekwaam te zijn om gehouden te zijn aan deze AV en garandeert de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

De Gast kiest de aanbiedingen die op de Diensten worden geboden en gelden op het moment van raadpleging.

De instemming van de Gast met de AV wordt van kracht op het moment van boeken, zodat de Gast erkent deze zonder voorbehoud te hebben gelezen en geaccepteerd; het is niet mogelijk een reservering te maken zonder deze aanvaarding.

Verkoop van Partnermerken:

De relatie van de LOUVRE HOTELS GROUP met haar Partners wordt gestuurd door zakelijke overeenkomsten, aangegaan tussen de LOUVRE HOTELS GROUP en de Partners. De voorwaarden die van toepassing zijn op de boekingen voor de door de Partners geleverde Diensten worden beschreven in artikel 5 van de AV.

De Gast neemt ook nota van het feit dat de Partners de Gast kunnen vragen hun eigen Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden als onderdeel van een boeking. Wanneer een boeking wordt gemaakt in een hotel van een Partner van de LOUVRE HOTELS GROUP, moet de Gast contact opnemen met de geselecteerde Partner om te informeren naar hun AV van verblijf.


INHOUD

ARTIKEL 1: DEFINITIES

ARTIKEL 2: REIKWIJDTE: PERSOONLIJKE RESERVERINGEN/BOEKINGEN

ARTIKEL 3: RESERVERINGEN/BOEKINGEN - ALGEMENE REGELS

 1. Boekingsproces
 2. Prijsweergave
 3. Annulering/wijziging van de boeking/reservering door de Gast
 4. Boekings-/Reserveringstijden voor de Diensten

ARTIKEL 4: BETALING

 1. Algemene voorwaarden en verkoopcondities
 2. Betalingsmethoden

ARTIKEL 5: DERDE PARTIJ REISWEBSITES - PARTNERS

 1. Derde partij reiswebsites
 2. Boeken/reserveren via de merken van onze partners

ARTIKEL 6: SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RECLAME-AANBIEDINGEN EN/OF SPECIALE AANBIEDINGEN

ARTIKEL 7: SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LOYALITEITSPROGRAMMA’S

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

ARTIKEL 12: VOLLEDIGHEID EN TITELS

ARTIKEL 13: FORCE MAJEURE

ARTIKEL 14: CLAIMS – GASTENDIENSTEN

ARTIKEL 15: CONSUMENTENOMBUDSMAN

ARTIKEL 16: GELDENDE WETGEVING

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De hieronder gedefinieerde termen met een Hoofdletter die in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt in de AV, hebben de volgende betekenis:

Mobiele applicaties“: Verwijst naar de mobiele applicaties, uitgevoerd door de LOUVRE HOTELS GROUP, die de Gast kan downloaden en openen vanaf een mobiele telefoon of tablet, die de Gast kan gebruiken om reserveringen/boekingen te maken bij de vestigingen.

Gast(en)”: Verwijst naar een niet-handelspersoon, volwassen en bekwaam, die persoonlijke Reserveringen/Boekingen doet (in tegenstelling tot groepsboekingen) voor privégebruik op de LOUVRE HOTELS GROUP Diensten.

AV van verblijf”: Verwijst naar het/de document(en), uitgegeven door iedere vestiging met een omschrijving van de Algemene Voorwaarden van verblijf in hun vestiging, met name de in- en uitchecktijden, het kinderbeleid, enz. De Gast dient contact op te nemen met de vestiging die hij heeft geselecteerd om de AV van verblijf te bekijken.

“Gegevens”: Verwijst naar alle door de Gast bij de Reservering/Boeking verstrekte informatie over de Gast zelf en over derde partij personen voor wie ze de Reservering/Boeking doen, inclusief Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens”: Verwijst naar alle informatie over een natuurlijke persoon die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, geïdentificeerd of identificeerbaar is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn/haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Vestiging(en)”: Verwijst naar de hotelvestigingen onder de Commerciële merken van de LOUVRE HOTELS GROUP of de Partners, waarvoor een Gast een Reservering/Boeking kan doen met gebruikmaking van de Diensten, en, waar van toepassing, van de hotelvestigingen van de Partners.

Aanbieding(en)”: Verwijst naar de aangeboden accommodatie (bedden, kamers, appartementen, villa’s, enz.) in een Vestiging, geadverteerd in de Diensten, inclusief met name de omschrijving van de Vestiging, de presentatie en specifieke kenmerken van elke accommodatie, het toepasselijke tarief, de garantie- en annuleringsvoorwaarden. De Gast wordt eraan herinnerd dat afhankelijk van de geboekte Vestiging de verschillende AV van Verblijf per Vestiging van toepassing kunnen zijn. Waar van toepassing kan de Gast contact opnemen met de geselecteerde Vestiging voor meer informatie.

“Partner(s)”: Verwijst naar enige commerciële Partner van de LOUVRE HOTELS GROUP, belanghebbende in de hotel- en toerismesector, die zijn werkzaamheden verricht onder de commerciële merken waarvan de Partner eigenaar is en waarmee de LOUVRE HOTELS GROUP een overeenkomst is aangegaan voor het beschikbaar stellen van de verkoop van accommodaties in de vestigingen van de Partner op de Diensten.

“Reservering(en)/Boeking(en)”; “Reservering(en)/Boeking(en)online”: Reservering(en)/Boeking(en) van accommodaties bij een Vestiging via de Diensten.

“Persoonlijke Reserveringen/Boekingen”: In tegenstelling tot een “Groeps”boeking, dat wil zeggen een boeking waarbij sprake is van een maximaal aantal accommodaties en/of personen. Boven dit maximum aantal is deze AV niet van toepassing en gelden de AV en tarieven voor Groepsboekingen. Dienaangaande maken we de Gast er hierbij op attent dat de LOUVRE HOTELS GROUP en/of de Vestiging het recht hebben een persoonlijke Boeking te annuleren en de Gast door te verwijzen naar de afdeling voor Groepsboekingen, indien ze opmerken dat twee online boekingen na elkaar zijn gemaakt door dezelfde Gast en/of dezelfde personen die opgegeven zijn voor het verblijf, voor dezelfde verblijfdata en inclusief een aantal accommodaties en/of personen boven dit maximum aantal voor een persoonlijke boeking op de Diensten overstijgen.

“Diensten”: Betekent de Website, de Websites van de commerciële merken, de website van het loyaliteitsprogramma van de LOUVRE HOTELS GROUP en de Mobiele applicaties met behulp waarvan Gasten Persoonlijke Reserveringen/Boekingen kunnen doen in de Vestigingen.

“Site”: Verwijst naar de door de LOUVRE HOTELS GROUP beheerde website onder het merk LOUVRE HOTELS GROUP, waarop de Commerciële merken van de LOUVRE HOTELS GROUP op de markt worden gebracht en waarop de Gasten Reserveringen/Boekingen kunnen doen bij de Vestigingen.

Sites van commerciële merken”: Verwijst naar de websites, waarop de Commerciële merken van de LOUVRE HOTELS GROUP en (op bepaalde websites) de Partnermerken, op de markt worden gebracht en waarop de Gasten persoonlijke Reserveringen/Boekingen kunnen doen bij de Vestigingen.

“Gereserveerd tarief”: betekent de Prijs en de toepasselijke voorwaarden (annulering, wijzigingen, enz.) volgens deze AV en de Aanbieding, gedaan door de Vestiging, geselecteerd en aanvaard door de Gast als onderdeel van zijn/haar Reservering/Boeking en na bevestiging van zijn/haar Reservering/Boeking. Dit tarief kan inclusief lokale en/of aanvullende belasting zijn, met name afhankelijk van de door de Gast geselecteerde aanvullende diensten.

ARTIKEL 2: REIKWIJDTE: PERSOONLIJKE RESERVERINGEN/BOEKINGEN

Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op persoonlijke Reserveringen/Boekingen die gedaan zijn op de Diensten.

Afhankelijk van de Diensten en de AV is negen (9) het maximale aantal accommodaties en vijftien (15) het maximale aantal personen dat bij een persoonlijke Reservering/Boeking kan worden geboekt.

Voor een Reservering/Boeking voor een groter aantal mensen en/of accommodaties moet de Gast het contactformulier invullen op de “Contact”-pagina van de Diensten.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in het kader van verkoop door Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

ARTIKEL 3: RESERVERINGEN/BOEKINGEN - ALGEMENE REGELS

(i) Boekingsproces

-De online Reservering/Boeking door de Gast wordt gedaan op de Diensten.

-De boeking wordt geacht te zijn gemaakt zodra een reserveringsnummer op het bevestigingsscherm aan de Gast is meegedeeld; de Gast ontvangt zijn boekingsbevestiging via e-mail.

Voor iedere Reservering/Boeking krijgt de Gast een boekingsnummer toegewezen. Dit stelt de Gast in staat zijn/haar Reservering/Boeking te annuleren, wanneer de specifieke Algemene Voorwaarden behorend bij het voor de Gast gereserveerde tarief dit mogelijk maken.

- Voorafgaand aan elke Reservering/Boeking op de Diensten, verbindt de Gast zich ertoe de vereiste informatie op het online boekingsformulier in te vullen.

(ii) Prijsweergave

Voor een Reservering/Boeking op een Dienst geldt de prijs die van kracht is op het moment dat de Gast de Dienst raadpleegt.

Afhankelijk van de wetgeving van het land worden de “vanaf”-prijzen weergegeven inclusief alle belastingen of exclusief belastingen op het moment dat ze worden bekeken. In elk geval wordt, voordat de bevestiging van de boeking wordt afgegeven, de prijs weergegeven die door de Gast moet worden betaald, met de details van de toepasselijke belastingen in het boekingsoverzicht. Prijzen zijn inclusief belastingen, zoals van toepassing op het moment van inzage en elke wijziging aan het toepasselijke tarief wordt automatisch toegepast op de getoonde prijzen op de factuurdatum.

Standaard worden prijzen weergegeven in de valuta van de taal die de door de Gast voor de Dienst is geselecteerd of in de standaardvaluta van de browser die de Gast gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst.

Een conversie naar andere valuta dan die welke gebruikt wordt door de Vestiging, wordt slechts ter informatie genoemd en niet op een contractuele basis.

Alle Reserveringen/Boekingen, ongeacht de origine, worden betaald in de lokale valuta van de Vestiging, met uitzondering van specifieke voorwaarden, ter plaatse aangegeven door de Vestiging. De Gast kan rechtstreeks contact opnemen met de Vestiging voor deze informatie en de AV van Verblijf.

Als de schuld aan de Vestiging wordt voldaan in valuta anders dan bevestigd in de Reservering/Boeking, worden de wisselkosten door de Gast betaald.

In het geval van wijzigingen in de voorwaarden van de Aanbieding tijdens het reserverings/boekingsproces op de Dienst (bijv.: tarieven, beschikbaarheid, enz.), wordt de Gast hiervan op de hoogte gebracht voordat de reservering/boeking wordt bevestigd.

De prijzen zijn dynamiek en te allen tijde onderhevig aan wijzigingen, maar gelden niet voor reeds bevestigde Reserveringen/Boekingen, met uitzondering van wijzigingen in door de wetgeving opgelegde belastingen.

Op het moment van het maken van een Reservering/Boeking op de Diensten heeft de Gast de keuze uit twee verschillende tarieven:

  • Het vooruitbetaalde tarief: Ten minste een (1) dag van tevoren op internet boeken om een korting tot tien procent (10%) te krijgen bij deelnemende Campanile-, Kyriad- en Kyriad Prestige-hotels, en tot acht procent (8%) bij deelnemende Première Classe- en Kyriad Direct-hotels, alleen op het kamertarief. Aanbieding is afhankelijk van data en beschikbaarheid voor dit tarief. Niet-restitueerbaar, niet-wijzigbaar, niet-annuleerbaar en kan niet worden gecombineerd met andere promoties. Identiteitskaart moet worden getoond tijdens uw verblijf in het hotel.
  • Speciaal tarief: Als u ten minste een (1) dag van tevoren via internet reserveert, heeft u recht op vijftien procent (15%) korting op kamertarieven in de deelnemende Première Classe en Kyriad Direct hotels. Reserveringen kunnen kosteloos geannuleerd en gewijzigd worden tot drie (3) dagen voor middernacht voor de geplande incheckdatum (lokale hoteltijd). Na deze datum is de volledige prijs van de reservering verschuldigd en zal deze op de creditcard van de gast in rekening worden gebracht. Elke wijziging die vóór 18.00 uur wordt aangebracht op de geplande incheckdatum van de Gast wordt het tarief in rekening gebracht dat geldt op de datum waarop de wijziging wordt aangebracht.
  • Flexibel tarief: Boekingen op internet kunnen gratis worden geannuleerd en gewijzigd tot 18.00 uur op de incheckdatum (lokale tijd van de Vestiging). Na dit tijdstip wordt een boete die overeenkomt met het bedrag van de eerste geboekte nacht van de kaart van de Gast afgeschreven. Elke wijziging die vóór 18.00 uur wordt aangebracht op de geplande incheckdatum van de Gast wordt het tarief in rekening gebracht dat geldt op de datum waarop de wijziging wordt aangebracht.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in het kader van verkoop door Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

(iii) Annulering/aanpassing van de Reservering/Boeking door de Gast

 • Voor iedere Reservering/Boeking wordt de Gast een boekingsnummer toegewezen, waardoor hij/zij in staat is zijn/haar Reservering/Boeking te annuleren, mits de toepasselijke Algemene Voorwaarden van het door de Gast gereserveerde tarief dit toelaten.
 • De voorwaarden van het gereserveerde tarief bevatten de annulerings- en/of wijzigingsvoorwaarden van de Reservering/Boeking van de Gast. Waar het gereserveerde tarief van de Gast dit mogelijk maakt, kan elke annulering worden verricht onder de rubriek “Mijn Reserveringen/Boekingen” in de ruimte van de Gast of vanuit het centrale boekingskantoor of door contact op te nemen met de Vestiging.
 • We zouden willen benadrukken dat vooruitbetaalde Reserveringen/Boekingen niet kunnen worden geannuleerd of vergoed (behalve voor de HOSHO-Vestiging, die een vooruitbetaald tarief aanbiedt dat flexibel is, en geannuleerd en gewijzigd kan worden). Het volledige bedrag voor het Verblijf, inclusief belastingen (met uitzondering van lokale belastingen, die de Gast altijd in de Vestiging betaalt) wordt op de bankkaart in rekening gebracht op de dag van de Reservering/Boeking of bij het inchecken van de Gast in de Vestiging.
 • De Reservering/Boeking kan rechtstreeks bij de Vestiging worden gewijzigd, waarvan de telefonische contactgegevens in de verzonden bevestigingsmail van de Reservering/Boeking staan vermeld.
 • Indien de Gast diens Verblijf onderbreekt, dient deze de volledige overeengekomen prijs te voldoen.
 • Alle Reserveringen/Boekingen worden op naam gedaan en kunnen in geen geval worden overgedragen naar een derde partij, noch kosteloos, noch tegen betaling, noch voor zakelijke doeleinden.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in het kader van verkoop door Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

Promotieaanbiedingen: De Diensten kunnen promotieaanbiedingen doen. Indien van toepassing worden de voorwaarden van de aanbiedingen vermeld op de pagina van de aanbieding en in de algemene voorwaarden van het gereserveerde tarief.

Overeenkomstig artikel L.121-21-8 van het Franse consumentenrecht, is het recht op terugtrekking in artikel L.121-21 niet van kracht.

(iv) Boekings-/Reserveringstijden voor de Diensten

In de meeste Vestigingen, stopt de online verkoop van accommodaties via de Diensten op dezelfde dag tussen 20.30 en 22.00 uur (lokale tijd van de Vestiging), afhankelijk van het Commerciële Merk. De Gast kan na dit tijdstip contact opnemen met de Vestiging om te vragen naar beschikbare accommodaties.

Let op: de meeste Vestigingen van CAMPANILE, PREMIÈRE CLASSE en KYRIAD, KYRIAD DIRECT en KYRIAD PRESTIGE sluiten om 23.00 uur (lokale tijd van de Vestiging). Laat inchecken is mogelijk; de Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor deze bepalingen.

De Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor de AV van Verblijf.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in het kader van verkoop door Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

ARTIKEL 4: BETALING

1 - Algemene regels

 • Alle Reserveringen/Boekingen, ongeacht de origine, worden betaald in de lokale valuta van de Vestiging, tenzij anderszins bepaald. De Gast dient contact op te nemen met de Vestiging voor de AV van Verblijf en specifieke betalingsvoorschriften.
 • Als de schuld aan de Vestiging wordt voldaan in valuta anders dan bevestigd in de Reservering/Boeking, worden de wisselkosten door de Gast betaald.
 • Bankgarantie: Voor een op de Diensten gedane Reservering/Boeking, exclusief Reserveringen/Boekingen waarvoor betaling vooraf online verplicht is, wordt de Gast gevraagd naar zijn/haar bankkaartnummer (en vervaldatum) als een garantie. Het bedrag wordt niet afgeboekt en de betaling voor het Verblijf wordt rechtstreeks aan de Vestiging gedaan op de dag van aankomst of vertrek (afhankelijk van de AV van Verblijf van elke Vestiging), tenzij de Gast niet komt opdagen in de Vestiging en zijn/haar Reservering/Boeking niet vooraf heeft geannuleerd conform de annuleringsvoorwaarden van het gereserveerde tarief.
 • Pre-autorisatie van de bank als garantie: Elke Vestiging heeft specifieke pre-autorisatievereisten. Op de datum waarop de Gast incheckt, kan de Vestiging een pre-autorisatie aanvragen bij de bank van de Gast op hun bankkaart om de kosten van de reservering/boeking te dekken, plus een forfaitair bedrag om de kosten te dekken die tijdens het verblijf zijn gemaakt en die niet zijn inbegrepen in het gereserveerde tarief (zoals minibarverbruik of toeristenbelasting) en eventuele schade aan de kamer veroorzaakt door de Gast. De pre-autorisatie is een vast bedrag dat door de Vestiging wordt bepaald op basis van het aantal geboekte kamers en nachten. Dit geldbedrag wordt gereserveerd op de rekening van de kaarthouder. Afgezien van enkele zeldzame uitzonderingen met betrekking tot contracten die zijn gesloten tussen banken en leveranciers van betaalterminals (TPE), wordt de pre-autorisatie van de bank niet gedebiteerd. Afhankelijk van de bankinstelling kan het pre-autorisatieverzoek echter tijdelijk de limiet op de door de Gast gebruikte bankkaart verlagen om de mogelijke debet te garanderen, of kan deze te zien zijn als een openstaande afschrijving. Aan het einde van het verblijf en na betaling van de boeking, zal de Vestiging verzoeken om de pre-autorisatie van de bank van de gast te annuleren, tenzij de situatie waarvoor het verzoek werd ingediend zich daadwerkelijk voordoet binnen de duur van het verblijf. Het duurt gewoonlijk vierentwintig (24) tot achtenveertig (48) uur om het vooraf geautoriseerde bedrag te kwijten, maar afhankelijk van de bank van de gast kan het tot zeven (7) werkdagen of meer duren.
 • Om een pre-autorisatieverzoek te activeren, wordt de Gast gevraagd om zijn/haar bankkaartgegevens te verstrekken. De Gast wordt vooraf geïnformeerd over de kenmerken van het pre-autorisatieverzoek. De bankkaartgegevens worden door de betalingsprovider opgeslagen onder een strikt beleid voor de beveiliging van bankgegevens. In het geval dat de bank van de Gast de voorafgaande toestemming weigert, kan de reservering/boeking niet worden gegarandeerd.
 • De Diensten doen een bepaald aantal promotieaanbiedingen, waarbij alleen online vooruitbetaling aan de Gast wordt aangeboden. LET OP: In dit geval is geen wijziging, annulering of vergoeding mogelijk en het totaal voor het verblijf wordt afgeboekt van uw bankkaart. Overeenkomstig artikel L.121-21-8 van het Franse consumentenrecht is het recht op terugtrekking in artikel L.121-21 van het Franse consumentenrecht niet van kracht.
 • In geval van betaling vooraf: vooruitbetaalde Reserveringen/Boekingen kunnen niet worden geannuleerd of vergoed (behalve voor de HOSHO-Vestiging, die een vooruitbetaald tarief aanbiedt dat flexibel, annuleerbaar en aanpasbaar is). Het volledige bedrag voor het Verblijf, inclusief belastingen (met uitzondering van lokale belastingen, die de Gast altijd in de Vestiging betaalt) wordt op de bankkaart in rekening gebracht op de dag van de Reservering/Boeking of bij het inchecken door de Gast in de Vestiging. De Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving.
 • No Show: In geval de Gast niet komt opdagen in de Vestiging op de dag van zijn/haar Reservering/Boeking, wordt de laatste beschouwd als zijnde geannuleerd en gelden de annuleringsvoorwaarden van het gereserveerde tarief. Afhankelijk van de voorwaarden van het gereserveerde tarief wordt aan de Gast de eerste nacht of het volledige Verblijf in rekening gebracht.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in het kader van verkoop door Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

2 - Betalingsmethoden

 • Betalingsmethoden op de Diensten

Betaling op de Diensten geschiedt via een bankkaart.

Betalingen vooraf op de online Diensten per bankkaart zijn beveiligd. Afhankelijk van de monetaire en geografische criteria worden ze ofwel rechtstreeks geïnd door de geselecteerde Vestiging of via de technische dienstverlener van de LOUVRE HOTELS GROUP. Waar van toepassing wordt de Gast omgeleid naar de beveiligde internetpagina van de technische dienstverlener voor het verrichten van zijn/haar betaling.

De Gast kan worden gevraagd in de Vestiging dezelfde bankkaart te tonen met het nummer dat gebruikt is op het moment van boeken/reserveren als garantie voor zijn/haar Reservering/Boeking of voor het verrichten van een betaling vooraf. Gebeurt dit niet dan kan de Boeking wellicht niet worden gegarandeerd.

Bij inning van de betalingen op de Diensten, ofwel rechtstreeks door de Vestigingen, of via de technische tussenpersoon van de LOUVRE HOTELS GROUP, worden Visa en Master Card bankkaarten geaccepteerd. Andere betalingsmethoden die waarschijnlijk worden geaccepteerd zijn bijvoorbeeld Carte Bleue, American Express, AlliPay, WeChatPay en UnionPay. Voor een online Reservering/Boeking en/of betaling op de Diensten kan de Klant alleen de betalingsmethoden selecteren die worden geaccepteerd door de Vestiging waarvoor de Gast een Reservering/Boeking heeft gedaan.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in het kader van verkoop door Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

 • Beveiliging van betalingen op de Diensten:

Om de veiligheid van bankkaartbetalingen op de Diensten te waarborgen, moet de Gast LOUVRE HOTELS GROUP het visuele cryptogram (CVV) sturen dat op de achterkant van de door de Gast gebruikte bankkaart staat. De beveiliging van de betaling is gebaseerd op de authenticatie van de Gast met behulp van een code en op de vertrouwelijkheid van alle gegevens die door de Gast worden verzonden.

Elke betaling die ongewoon, ineffectief, onvolledig of frauduleus is, wegens oorzaken toe te schrijven aan de Gast, leidt tot annulering van de Boeking op kosten van de Gast, zonder afbreuk te doen aan civiel- of strafrechtelijke stappen die tegen de Gast kunnen worden ondernomen.

 • Boekingsgegevens

Als onderdeel in de strijd tegen online fraude, kan de informatie inzake de Reservering/Boeking van de Klant worden doorgestuurd naar een door de wet geautoriseerde derde partij of een derde partij aangewezen door de LOUVRE HOTELS GROUP, met als enig doel de verificatie van de identiteit van de Gast, de validatie van de Reservering/Boeking en de gebruikte betalingsmethode.

Ingevolge deze controle houdt LOUVRE HOTELS GROUP zich het recht voor de Gast om een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart en/of informatie over zijn/haar identiteit te vragen. De Gast heeft het recht van toegang tot en rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die de LOUVRE HOTELS GROUP over hem/haar verwerkt, onder de voorwaarden van het beleid voor bescherming van persoonsgegevens, toegankelijk op de Dienst door te klikken op de link op de startpagina van de Diensten (link onderaan de Service pagina).

 • Betalingsmethoden op de Vestiging

De geaccepteerde betalingsmethoden (buiten contante betaling) zijn als volgt: Visa en Master Card. Andere betalingsmethoden worden waarschijnlijk geaccepteerd, zoals: American Express, UnionPay, enz.

We nodigen de Gast uit contact op te nemen met de Vestiging over de geaccepteerde betalingsmethoden.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

ARTIKEL 5: Partners

1 - Verkoop op derde partij reiswebsites

De LOUVRE HOTELS GROUP gaat partnerschapovereenkomsten aan met derde partij reiswebsites.

Deze partnerschappen zijn erop gericht de Gast in staat te stellen accommodaties te zoeken, selecteren en boeken in de Vestigingen van de verscheidene LOUVRE HOTELS GROUP Commerciële merken, middels het gebruik van de diensten van de derde partij reiswebsites.

In dit geval is de Partner de eerste aangewezen contactpersoon van de Gast bij vragen over zijn/haar Reservering/Boeking.

De Reserveringen/Boekingen die door de Gast via de derde partij reiswebsites zijn gemaakt geschieden met het elektronische boekingsformulier dat online toegankelijk is op de website en de mobiele diensten van de derde partij reiswebsites.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het verblijf van de Gast in de geselecteerde Vestiging zijn de AV van de Vestiging. De Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor meer informatie.

Reserveringen/Boekingen bij Partnermerken

LOUVRE HOTELS GROUP gaat partnerschapovereenkomsten aan met derde partij belanghebbenden en hotel- en toerismemerken: de Partners.

Deze partnerschappen zijn erop gericht de Gast in staat te stellen accommodaties te zoeken, selecteren en boeken in de Vestigingen van de Partnermerken van LOUVRE HOTELS GROUP op de Diensten.

Waar van toepassing gaat de Gast een rechtstreekse contractuele relatie aan met de Partner waarbij hij/zij een Reservering/Boeking doet.

Op het moment dat de Gast een Reservering/Boeking doet bij een Partnermerk via de Diensten, erkent de Gast dat de LOUVRE HOTELS GROUP handelt in de hoedanigheid van tussenpersoon tussen de Gast en de Partner om zijn/haar Reservering/Boeking te faciliteren.

Bij een Reservering/Boeking bij een Vestiging binnen de Partnermerken van de LOUVRE HOTELS GROUP dient de Gast contact op te nemen met de geselecteerde Vestiging voor de AV van Verblijf.

LOUVRE HOTELS GROUP bemiddelt door de details van de Reservering/Boeking van de Gast door te sturen in een bevestigingsmail, die de Gast ontvangt namens de Partner.

De informatie over de weergegeven Partners-aanbiedingen op de Diensten is gebaseerd op de door de Partners aan de LOUVRE HOTELS GROUP meegedeelde informatie. De Partners geven hun aanbiedingen op de Diensten weer via een connectiviteitssysteem of een extranet.

De Gast erkent en accepteert dat de Vestigingen van de Partnermerken verantwoordelijk zijn voor de doorgestuurde informatie en voor het bijwerken van hun tarieven, kosten, prijzen, beschikbaarheid, voorwaarden en andere informatie die op de Diensten wordt weergegeven.

De LOUVRE HOTELS GROUP kan de nauwkeurigheid, precisie of beperking van de informatie niet verifiëren of garanderen. Dientengevolge is LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk voor fouten, onderbreking van de dienst, onnauwkeurige, misleidende of foute informatie of zelfs voor een gebrek aan informatie van de Partners.

Elke Partner wiens aanbiedingen beschikbaar worden gesteld op de Diensten, blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid van de informatie en door de Partner gedane aanbiedingen op de Diensten, inclusief tarieven, prijzen, kosten, voorwaarden en beschikbaarheid.

-De Reservering/Boeking wordt geacht te bestaan uit het meedelen aan de Gast van een boekingsnummer op het bevestigingsscherm; de Gast ontvangt zijn/haar boekingsbevestiging via e-mail.

Specifieke voorwaarden van de Partneraanbiedingen:

Door een Reservering/Boeking bij een Partner te doen, accepteert de Gast de toepasselijke voorwaarden van het gereserveerde tarief (met name: aanpassing, annulering, no-show, tarieven, vergoedingsbeleid, belastingen, promotieaanbiedingen, enz.).

De voorwaarden die van toepassing zijn op het gereserveerde tarief van het Partnermerk, zijn de voorwaarden die door de Partners zijn meegedeeld aan de LOUVRE HOTELS GROUP en door de LOUVRE HOTELS GROUP op de Diensten worden weergegeven.

De LOUVRE HOTELS GROUP raadt de Gast aan contact op te nemen met de Vestiging om de door de Partners op de Diensten weergegeven voorwaarden te controleren.

Betalingsmethoden - Partnermerken:

Indien mogelijk gemaakt door de Diensten en de bestaande overeenkomst tussen de LOUVRE HOTELS GROUP en de Partner, heeft de Gast de mogelijkheid om zijn/haar Reservering/Boeking rechtstreeks op de Diensten te betalen (geheel of gedeeltelijk, volgens de voorwaarden van de Partneraanbieding) met behulp van de beveiligde online betalingsmethoden. Voor bepaalde Reserveringen/Boekingen beheert de technische tussenpersoon van de LOUVRE HOTELS GROUP de betaling namens de Partner.

De Algemene Voorwaarden van de Partners kunnen worden geraadpleegd door te klikken op de onderstaande links:

ARTIKEL 6: SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROMOTIEAANBIEDINGEN EN/OF SPECIALE AANBIEDINGEN

In verschillende perioden van het jaar doet de LOUVRE HOTELS GROUP promotieaanbiedingen en/of speciale aanbiedingen waarvoor specifieke tarieven en specifieke Algemene Verkoopvoorwaarden gelden, die kunnen worden geraadpleegd onder de volgende Voorwaarden:

 • Door te klikken op het tabblad op de website of de mobiele applicatie die overeenkomt met de promotieaanbieding en/of speciale aanbieding van de Reservering/Boeking van de Gast;
 • Door de Gast die op de site of mobiele applicatie bladert;
 • Om te kunnen profiteren van deze promotieaanbiedingen en speciale aanbiedingen met speciale tarieven (sport, senior, bedrijf), kan de Gast worden gevraagd een specifieke persoonlijke code in te voeren om de toepassing van het betreffende tarief te rechtvaardigen.

ARTIKEL 7: SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LOYALITEITSPROGRAMMA’S

DE LOUVRE HOTELS GROUP stelt Gasten in staat om deel te nemen aan haar loyaliteitsprogramma. De Algemene voorwaarden en gebruiks- en/of aankoopvoorwaarden, indien van toepassing, kunnen worden geraadpleegd door op de bijbehorende links op de Diensten te klikken. Deze loyaliteitsprogramma’s zijn niet noodzakelijkerwijs geldig voor gebruik bij de Partnermerken. De Gast wordt uitgenodigd de Algemene Voorwaarden van het loyaliteitsprogramma te raadplegen om dit na te gaan.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De LOUVRE HOTELS GROUP en de Gast verbinden zich er toe hun beloftes te goeder trouw na te komen in overeenstemming met de AV en ze zijn aansprakelijk voor eventuele schade voor een op hen terug te voeren inbreuk.

8.2 Door het doen van een Reservering/Boeking is de Gast gebonden aan een rechtstreekse contractuele relatie met de Vestiging. De op het Verblijf van de Gast van toepassing zijnde voorwaarden zijn specifiek voor elke Vestiging. De Gast wordt gevraagd contact op te nemen met de gekozen Vestiging voor hun AV van Verblijf.

Met name: zodra de Gast een Reservering/Boeking doet op de Diensten, fungeert DE LOUVRE HOTELS GROUP slechts als bemiddelaar tussen de Klant en de Vestiging, door de details van de Reservering/Boeking door te sturen naar de betreffende Vestiging en de Gast een bevestigingsmail te sturen uit naam en namens de Vestiging. De Gast erkent en aanvaardt dat de LOUVRE HOTELS GROUP uitsluitend de rol van tussenpersoon heeft en daarom kan de LOUVRE HOTELS GROUP niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • het gebruik van Gegevens door de Vestiging: In haar hoedanigheid van technische hulpverlener heeft de LOUVRE HOTELS geen beheer over het gebruik van de Vestiging van de door de Gast overgedragen Gegevens.
 • Aanbiedingen: De Vestigingen werken de Aanbiedingen bij en in het bijzonder alle bijbehorende tarieven, beschikbaarheid en andere informatie met betrekking tot de Aanbiedingen. De LOUVRE HOTELS GROUP streeft ernaar te zorgen voor de nauwkeurigheid van de Aanbiedingen, met name betreffende de beschikbaarheid, prijs en omschrijving, maar kan niet garanderen dat de Aanbiedingen betrouwbaar en volledig zijn en overeenstemmen met de in haar bezit zijnde informatie. De Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor de AV van Verblijf.
 • gereserveerd verblijven: Nadat de Vestiging via e-mail de Reservering/Boeking aan de Gast heeft bevestigd, wordt de Vestiging de eerste contactpersoon van de Gast.

In alle gevallen is de Vestiging als enige verantwoordelijk voor het verloop van het verblijf en, meer in het algemeen, uitsluitend verantwoordelijk voor de relatie met de Gast, met name met betrekking tot de Aanbieding en de Reservering/Boeking. De Gast moet contact opnemen met de Vestiging om meer te weten te komen over de AV voor het verblijf.

8.3 De foto’s die getoond worden op de Diensten dienen ter informatie en zijn niet-contractueel. Hoewel al het mogelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte foto’s, grafische voorstellingen en teksten ter illustratie van de Vestigingen een zo goed mogelijk beeld geven van de voorgestelde accommodatie-dienst, kunnen verschillen optreden, met name vanwege wijzigingen in het meubilair of mogelijke renovaties.

8.4 De onderneming LOUVRE HOTELS GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren of slecht uitvoeren van de Reservering/Boeking van de Gast in geval van force majeure, een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij, elke handeling van de Gast, met name het niet beschikbaar zijn van het internetnetwerk, het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de Diensten, inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van ongeoorloofde vooruitbetaling door de bank van de toonder.

8.5 Hypertext-links kunnen doorverwijzen naar andere sites/diensten dan de site van de Commerciële merken en de mobiele applicatie van de LOUVRE HOTELS GROUP, die geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud van deze sites en diensten.

8.6 De Gast erkent de risico’s van het gebruik van internet. De LOUVRE HOTELS GROUP doet haar best ervoor te zorgen dat de Diensten van haar leveranciers correct functioneren, maar kan niet garanderen dat de Diensten foutloos zijn of vrij van defecten. Dientengevolge kan de LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die het gevolg zijn van het gebruik van de Diensten of van de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Diensten te gebruiken. Met name kan ze niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering, veroorzaakt door de Gast, een derde partij, of een force majeure.

8.7 Partners: De Gast wordt eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 5 van de AV, de Partners aansprakelijk zijn voor de Aanbiedingen die ze op de Diensten plaatsen. Als zodanig treedt de LOUVRE HOTELS op als bemiddelaar tussen de Gast en de Partner.

De LOUVRE HOTELS GROUP handelt door de gegevens van de Reservering/Boeking van de Gast door te sturen in een bevestigingsmail, die de Gast ontvangt uit naam en namens de Partner.

De LOUVRE HOTELS GROUP kan de nauwkeurigheid, precisie of beperking van de informatie niet verifiëren of garanderen. Dientengevolge is de LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk voor fouten, onderbrekingen van de dienst, onnauwkeurige, misleidende of foute informatie of zelfs een gebrek aan informatie van de Partners.

Elke Partner wiens aanbiedingen beschikbaar worden gesteld op de Diensten, blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid van de informatie en door de Partner gedane aanbiedingen op de Diensten, inclusief tarieven, prijzen, kosten, voorwaarden en beschikbaarheid.

8.8 Elke Reservering/Boeking of betaling die ongeldig, onbruikbaar, onvolledig of frauduleus is om redenen die toe te schrijven zijn aan de Gast, zullen resulteren in de annulering van de boeking op kosten van de Gast, zonder civiel- of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

8.9 Bij het maken van een Reservering/Boeking en tijdens hun verblijf verbindt de Gast zich ertoe de personeelsleden van de Vestiging of de in de Vestiging aanwezige derden op geen enkele wijze te schaden. Dergelijk gedrag kan ertoe leiden dat de Vestiging de Gast sommeert de Vestiging te verlaten, waarbij de Gast niet de mogelijkheid heeft enige vergoeding te eisen.

ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De toepasselijke AV zijn de voorwaarden die door de Gast worden geaccepteerd op het moment van de Reservering/Boeking. De LOUVRE HOTELS GROUP behoudt zich echter het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen, zonder de Gast hiervan op de hoogte te stellen. De genoemde wijzigingen zullen onmiddellijk ingaan. Elk gebruik van de Diensten na wijziging van de AV impliceert aanvaarding door de Gast van de genoemde wijzigingen. Dientengevolge wordt de Gast aangeraden deze AV regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de genoemde wijzigingen en een kopie van de AV uit te printen en te bewaren.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

LOUVRE HOTELS GROUP verzamelt naar alle waarschijnlijkheid Persoonsgegevens, met name van de Gasten (hierna de “Gegevensonderwerpen”), met name tijdens de Reservering/Boeking en authenticatie van de Gasten, als onderdeel van het toegangsbeheer en gebruik van de Diensten.

Voor meer informatie over de bescherming van hun Persoonsgegevens worden Gasten uitgenodigd het geheimhoudingsbeleid te raadplegen, toegankelijk op de Diensten, de applicatie of door te klikken op de volgende links:

Op de site: https://www.louvrehotels.com/fr/donnees-personnelles

Op de sites van de Commerciële merken:

Op de website van het loyaliteitsprogramma van de LOUVRE HOTELS GROUP: https://www.flavoursbenefit.com/fr-fr/politique-des-donnees-personnelles/

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze AV behelzen niet enige overdracht op welke manier dan ook van intellectuele eigendomsrechten. De Gast profiteert van het exclusieve recht om te browsen en in het bijzonder om Reserveringen/Boekingen te maken op de Diensten, over de hele wereld en onder de voorwaarden uiteengezet in de AV. De merken en logo’s op de site zijn de intellectuele eigendom van de LOUVRE HOTELS GROUP. Het gebruik ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de LOUVRE HOTELS GROUP. Gedeeltelijke of volledige reproductie van deze website of de informatie daarin op enig medium is alleen toegestaan voor privédoeleinden. De online geplaatste teksten op deze website, tenzij specifiek vermeld, zijn de intellectuele en wettige eigendom van de uitgever LOUVRE HOTELS GROUP. Deze originele teksten mogen worden aangehaald onder de voorwaarden, verordonneerd in artikel L. 122-5 van de wet inzake intellectuele eigendom, mits de URL van de website of een hypertext-link duidelijk wordt aangegeven. Iedere fotografische reproductie van de website is het eigendom van de LOUVRE HOTELS GROUP of is tot stand gekomen na voorafgaande toestemming van de auteur. Voor elke link van deze website is vooraf toestemming verleend en voor iedere link naar deze website dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verleend.

ARTIKEL 12: VOLLEDIGHEID EN TITELS

Deze AV worden aangevuld met de juridische kennisgevingen, het beleid inzake persoonsgegevens en het beleid inzake het gebruik van cookies.

Aangezien deze documenten met de tijd onderhevig zijn aan wijzigingen, gaat de meest recente versie boven de voorgaande versie. Deze contractuele documenten zijn van toepassing, met uitzondering van enig ander door de Gast verstrekt document, dat niet bindend is voor de LOUVRE HOTEL GROUP.

Deze documenten formuleren de volledige verplichtingen van de partijen met betrekking tot de betreffende onderwerpen. Er mogen geen algemene of specifieke Algemene voorwaarden die door de Gast worden meegedeeld, in deze AV worden opgenomen.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Boekingsbevestiging en de AV, zijn alleen de bepalingen in de Boekingsbevestiging van toepassing voor de betreffende verplichting.

Als er problemen zijn met de interpretatie van titels van de clausules van deze AV en de clausules zelf, vallen de titels weg en heeft de inhoud van de clausule de overhand.

ARTIKEL 13: FORCE MAJEURE

Force majeure betekent elke externe gebeurtenis die onvoorzienbaar en onvermijdelijk is en buiten de controle van de Gast of de LOUVRE HOTELS GROUP valt. Die gevallen van force majeure of toevallige gebeurtenissen worden beschouwd als die welke gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden erkend.

Geen partij mag aansprakelijk worden gesteld en opzichte van de andere partij in het geval van niet-uitvoering van verplichtingen wegens een force majeure. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een force majeure voor de partijen, de nakoming van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten zal dragen.

ARTIKEL 14: CLAIMS – GASTENDIENSTEN

Elk verzoek om informatie of elke klacht met betrekking tot een Reservering/Boeking moet worden gericht aan de betreffende Vestiging, of aan de Gastendienst van de Partner, of aan de gastendienst van de LOUVRE HOTELS GROUP, die verantwoordelijk is voor de bemiddeling tussen de Partijen.

De contactgegevens van de klantenservice van de LOUVRE HOTELS GROUP zijn als volgt:

Per post: Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 Puteaux

Per telefoon: + 33 (0)1.73.21.98.99

Per e-mail: relation@louvre-hotels.com


De Gast wordt uitgenodigd enige klacht in verband met een Verblijf zo snel mogelijk te verzenden, om de verwerking ervan te faciliteren. Bovendien dient de Gast enige storende factoren tijdens zijn/haar Verblijf te hebben gemeld, om de mogelijk gevolgen daarvan te hebben kunnen beperken.

ARTIKEL 15: BLOCTEL

Overeenkomstig artikel L.223-1 van het Franse consumentenrecht kan elke consument die niet wil worden onderworpen aan commerciële prospectie via de telefoon, zich gratis registreren op een lijst van personen die zich verzetten tegen telefonische prospectie. Deze lijst is toegankelijk via de volgende website: www.bloctel.gouv.fr .

ARTIKEL 16: GESCHILLENBESLECHTING

Na contact te hebben opgenomen met onze klantenservice en geen bevredigend antwoord te hebben ontvangen binnen een periode van zestig (60) dagen kunt u zich via e-mail richten tot de ombudsman voor toerisme en reizen door het referentieformulier te gebruiken dat u vindt op de website www.mtv.travel,of schriftelijk naar het volgende adres:

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARIS

De Gast wordt tevens gewezen op het bestaan van een Europees platform voor Onlinegeschillenbeslechting (‘ODR’) dat hij/zij kan raadplegen. De Gast kan het platform bezoeken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARTIKEL 17: GELDENDE WETGEVING

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan Frans recht. Conform artikel L.141-5 van het Franse consumentenrecht, kan de consument naar keuze de zaak verwijzen naar een van de rechtbanken met territoriale jurisdictie inzake het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de rechtbank van de plaats waar de consument verbleef toen hij/zij het contract aanging of waar de schadelijke gebeurtenissen plaatsvonden. De partijen nemen op zich hun best te doen om een schikking te treffen.