Logo Campanile

OGÓLNY REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ LOUVRE HOTELS GROUP

OGÓLNY REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ LOUVRE HOTELS GROUP

Zaktualizowano 29 lutego 2024 r.

WŁAŚCICIEL i WYDAWCA WITRYNY INTERNETOWEJ

LOUVRE HOTELS GROUP
[Société par actions simplifiée (uproszczona spółka akcyjna)] o kapitale 117 624 016 EUR, RCS Nanterre 309 071 942, z siedzibą pod adresem Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX / LA DEFENSE.

Kierownik ds. Publikacji: Olivier Daurat

Tel.: +33 (0)1.73.21.98.99 - E-mail: relation@louvre-hotels.com
indywidualny numer VAT: FR 16 309 071 942
SIRET : 309 071 942 00 127


ODWOŁANIA DO APLIKACJI MOBILNEJ

Sklep Google Play

Sklep Apple Store


PRZED DOKONANIEM JAKIEJKOLWIEK REZERWACJI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE OGÓLNEGO REGULAMINU SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ LOUVRE HOTELS GROUP

LOUVRE HOTELS GROUP, jako lider sieci hoteli, sprzedaje usługi przedstawione na witrynie sprzedażowej LOUVRE HOTELS GROUP, na witrynach sprzedażowych swoich marek handlowych i, w swoich Aplikacjach mobilnych, a także na platformie poświęconej prowadzonemu przez nią programowi lojalnościowemu (zwane dalej „Usługami”).

Niniejszy Ogólny regulamin sprzedaży (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy wszelkich rezerwacji dokonywanych przez osobę nie zajmującą się działalnością handlową w jej prywatnym interesie (zwaną dalej „Gościem”) w ramach Usług LOUVRE HOTELS GROUP, w obiekcie stowarzyszonym z LOUVRE HOTELS GROUP, działającym w szczególności pod marką Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige, Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip, Sarovar, Tulip Résidences (zwanym dalej „Marki komercyjne”) oraz w obiektach działających pod markami partnerskimi („Partnerzy”). Niektóre strony Usług są przeznaczone na oferty specjalne od LOUVRE HOTELS GROUP, w szczególności dla podmiotów prawnych (na przykład: Welcom Sport). W stosownych przypadkach regulamin tych ofert profesjonalnych lub specjalnych można znaleźć na dedykowanych stronach.

Gość powinien skontaktować się z wybranym obiektem w celu poznania regulaminu pobytu obowiązującego w każdym obiekcie (zwanego dalej „Regulaminem pobytu”).

Korzystając z Usług, Gość potwierdza, iż posiada pełną zdolność prawną, dzięki której może zostać związany niniejszym Regulaminem i gwarantuje prawdziwość oraz dokładność podanych informacji.

Gość wybiera oferty dostępne w ramach Usług, które obowiązują w chwili ich sprawdzania.

Zgoda Gościa na Regulamin wchodzi w życie podczas dokonywania rezerwacji, tak aby Gość zaświadczył, że go przeczytał i zaakceptował bez rezerwacji; dokonanie rezerwacji bez tej zgody jest niemożliwe.

Sprzedaż marek partnerskich:

Relacja LOUVRE HOTELS GROUP z jej Partnerami podlega umowom handlowym, zawartym między LOUVRE HOTELS GROUP a Partnerami. Warunki dotyczące Rezerwacji dokonywanych w ramach Usług dostarczanych przez Partnerów opisano w artykule 5 Regulaminu.

Gość ma także świadomość tego, że Partnerzy mogą wymagać zaakceptowania ich Ogólnego regulaminu sprzedaży w ramach rezerwacji. W przypadku dokonania rezerwacji w hotelu należącym do Partnera LOUVRE HOTELS GROUP Gość powinien skontaktować się z wybranym Partnerem w celu uzyskania informacji o Regulaminie Pobytu.


ZAWARTOŚĆ

ARTYKUŁ 1: DEFINICJE

ARTYKUŁ 2: ZAKRES: REZERWACJE PRYWATNE

ARTYKUŁ 3: REZERWACJE – ZASADY OGÓLNE

 1. Proces Rezerwacji
 2. Wyświetlanie cen
 3. Anulowanie/zmiana rezerwacji przez Gościa
 4. Czas rezerwacji Usług

ARTYKUŁ 4: PŁATNOŚĆ

 1. Ogólny regulamin płatności
 2. Sposoby płatności

ARTYKUŁ 5: WITRYNY PODRÓŻNICZE OSÓB TRZECICH – PARTNERZY

 1. Podróżnicze witryny internetowe osób trzecich
 2. Rezerwacja za pośrednictwem marek naszych partnerów

ARTYKUŁ 6: KONKRETNY REGULAMIN OFERT PROMOCYJNYCH I/LUB OFERT SPECJALNYCH

ARTYKUŁ 7: KONKRETNY REGULAMIN PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

ARTYKUŁ 8: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ARTYKUŁ 9: ZMIANY W REGULAMINIE

ARTYKUŁ 10: DANE OSOBOWE

ARTYKUŁ 11: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ARTYKUŁ 12: CAŁOŚĆ I TYTUŁY

ARTYKUŁ 13: SIŁA WYŻSZA

ARTYKUŁ 14: ROSZCZENIA – OBSŁUGA GOŚCI

ARTYKUŁ 15: RZECZNIK KONSUMENTÓW

ARTYKUŁ 16: OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

ARTYKUŁ 1: DEFINICJE

Zdefiniowane poniżej terminy rozpoczynające się wielką literą i wykorzystywane w liczbie pojedynczej lub mnogiej w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aplikacje mobilne”: odnosi się do aplikacji mobilnych obsługiwanych przez LOUVRE HOTELS GROUP, które Gość może pobrać i do których może uzyskiwać dostęp z telefonu komórkowego lub tabletu i w których Gość może dokonywać rezerwacji w obiektach.

Goście”: odnosi się do osób dorosłych, które posiadają odpowiednie kompetencje i nie prowadzą działalności handlowej, a także dokonują prywatnych rezerwacji (w przeciwieństwie do rezerwacji grupowych) dla celów osobistych w ramach Usług LOUVRE HOTELS GROUP.

Regulamin pobytu”: odnosi się do dokumentów wydanych przez każdy obiekt i opisujących Regulamin pobytu w obiekcie, w szczególności godzinę zameldowania i wymeldowania, polityki dotyczące dzieci itp. Gość powinien skontaktować się z wybranym obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

Dane”: odnosi się do wszystkich informacji przekazywanych przez Gościa podczas dokonywania rezerwacji, dotyczących Gościa i osób trzecich, dla których dokonuje on rezerwacji, w tym danych osobowych.

Dane osobowe”: odnosi się do wszelkich informacji na temat osoby identyfikowanej bezpośrednio lub pośrednio bądź możliwej do zidentyfikowania, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, internetowa nazwa użytkownika lub jedno bądź większa liczba określonych wskazań dotyczących tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznego tej osoby.

Obiekty”: odnosi się do obiektów hotelowych, działających pod Markami komercyjnymi LOUVRE HOTELS GROUP lub Partnerów, w przypadku których Gość może dokonywać rezerwacji w ramach Usług oraz, w zależności od przypadku, partnerskich obiektów hotelowych.

Oferty”: odnosi się do oferowanego zakwaterowania (łóżka, pokoje, apartamenty, wille itp.) w Obiekcie reklamowanym w ramach Usług, w tym w szczególności do opisu Obiektu, prezentacji i konkretnych cech każdego rodzaju zakwaterowania, odpowiedniej taryfy, warunków gwarancji i anulowania. Przypomina się Gościowi, że, w zależności od zarezerwowanego Obiektu, może obowiązywać inny Regulamin pobytu obowiązujący w danym Obiekcie. W zależności od przypadku Gość może skontaktować się z wybranym Obiektem, aby uzyskać więcej informacji.

Partnerzy”: odnosi się do dowolnego partnera LOUVRE HOTELS GROUP, interesariusza sektora hotelowo-turystycznego, prowadzącego działalność pod markami komercyjnymi, stanowiącymi jego własność, z którym LOUVRE HOTELS GROUP zawarła umowę, na mocy której może on sprzedawać usługi zakwaterowania dostępne w jej obiektach w ramach Usług.

„Rezerwacje”; „Rezerwacje internetowe”: rezerwowanie zakwaterowania w Obiekcie za pośrednictwem Usług.

Rezerwacje prywatne”: w przeciwieństwie rezerwacji „grupowej”, jest to rezerwacja, która może obejmować maksymalną liczbę zakwaterowań i/lub osób. Przy przekroczeniu tej liczby maksymalnej, niniejszy Regulamin nie obowiązuje i stosowane będą Regulamin i taryfy właściwe dla Rezerwacji grupowych. W takim przypadku Gość jest powiadamiany, że LOUVRE HOTELS GROUP i/lub Obiekt zastrzegają sobie możliwość anulowania Rezerwacji prywatnej i przekierowania Gościa do działu Rezerwacji grupowych, jeżeli zauważą, że ten sam Gość i/lub te same osoby związane z pobytem dokonali dwóch kolejnych Rezerwacji internetowych na te same daty pobytu, a liczba zakwaterowań i/lub osób przekracza maksymalny próg określony dla Rezerwacji prywatnych w ramach Usług.

Usługi”: oznacza Witrynę, Witryny marek komercyjnych, witrynę poświęconą programowi lojalnościowemu LOUVRE HOTELS GROUP oraz aplikacje mobilne, za pomocą których Goście mogą dokonywać Indywidualnych rezerwacji w Obiekcie.

Strona”: odnosi się do witryny internetowej, obsługiwanej przez LOUVRE HOTELS GROUP pod marką LOUVRE HOTELS GROUP, na której reklamowane są Marki komercyjne LOUVRE HOTELS GROUP i na której Goście mogą dokonywać Rezerwacji w Obiektach.

Witryny marek komercyjnych”: odnosi się do witryn internetowych, na których reklamowane są Marki komercyjne LOUVRE HOTELS GROUP i (w przypadku pewnych witryn) marki partnerskie i na których Goście mogą dokonywać Rezerwacji prywatnych w Obiektach.

„Zarezerwowana stawka”: oznacza Cenę i odpowiednie warunki (anulowanie, zmiany itp.), wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Oferty wydanej przez Obiekt, wybrane i zaakceptowane przez Gościa w ramach jego Rezerwacji oraz po jej potwierdzeniu. Ta Taryfa może obejmować lokalne i/lub dodatkowe podatki odpowiadające w szczególności dodatkowym usługom wybranym przez Gościa.

ARTYKUŁ 2: ZAKRES: REZERWACJE PRYWATNE

Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Rezerwacji prywatnych dokonywanych w ramach Usług.

W zależności od Usług, jak określono w Regulaminie, w ramach Rezerwacji prywatnej można zarezerwować maksymalnie dziewięć (9) zakwaterowań lub można nią objąć maksymalnie piętnaście (15) osób.

W przypadku jakiejkolwiek rezerwacji obejmującej większą liczbę osób i/lub zakwaterowań, Gość musi wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie „Kontakt” w ramach Usług.

W kontekście sprzedaży przez jednostki partnerskie mogą obowiązywać szczególne warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

ARTYKUŁ 3: REZERWACJE – ZASADY OGÓLNE

(i) Proces Rezerwacji

-Gość dokonuje rezerwacji internetowej ramach Usług.

-Uznaje się, że Rezerwacja została dokonana, gdy tylko na ekranie potwierdzenia zostanie podany numer rezerwacji; Gość otrzyma potwierdzenie rezerwacji pocztą elektroniczną.

W przypadku każdej Rezerwacji dla Gościa wydaje się numer Rezerwacji. Numer ten umożliwia Gościowi anulowanie Rezerwacji, jeżeli możliwość taka będzie określona w konkretnym regulaminie odnoszącym się do Zarezerwowanej taryfy Gościa.

- Przed dokonaniem Rezerwacji w ramach Usług Gość zobowiązuje się podać wymagane informacje w internetowym formularzu Rezerwacji.

(ii) Wyświetlanie cen

W przypadku jakiejkolwiek Rezerwacji w ramach Usługi, ceny obowiązują w chwili kontaktu Gościa z Usługą.

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, wyświetlane są ceny „od” zawierające wszystkie podatki lub z wyłączeniem podatków w momencie ich przeglądania. W każdym przypadku, przed wydaniem potwierdzenia Rezerwacji, cena, którą musi zapłacić Gość, jest wyświetlana ze szczegółami obowiązujących podatków w podsumowaniu Rezerwacji. Cena ta zawiera podatki obowiązujące w dniu jej sprawdzania, a każda zmiana w obowiązującej taryfie będzie miała automatyczne zastosowanie do cen publikowanych w dniu rozliczenia.

Domyślnie ceny są wyświetlane w walucie powiązanej z językiem Usługi wybranym przez Gościa lub w domyślnej walucie przeglądarki stosowanej przez Gościa do uzyskania dostępu do Usługi.

Wszelkie przeliczenia na walutę inną niż stosowana przez Obiekt mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są prezentowane na podstawie umowy.

Za wszystkie Rezerwacje, bez względu na ich pochodzenie, płaci się w walucie lokalnej Obiektu, za wyjątkiem konkretnych postanowień określonych przez Obiekt na witrynie. Gość może skontaktować się bezpośrednio z Obiektem, aby sprawdzić te informacje i poznać Regulamin pobytu obowiązujący w tym Obiekcie.

Jeżeli opłata dla Obiektu zostanie pobrana w walucie innej niż potwierdzona w ramach Rezerwacji, Gość zostanie obciążony opłatami za wymianę walut.

W przypadku zmiany warunków Oferty w trakcie procesu Rezerwacji w Usłudze (np. stawek, dostępności itp.) Gość zostanie o tym poinformowany przed potwierdzeniem Rezerwacji.

Ceny mają charakter dynamiczny i mogą się zmienić w dowolnym momencie, a taka zmiana nie zostanie zastosowana w przypadku Rezerwacji, które zostały już potwierdzone, za wyjątkiem zmian w podatkach wymaganych w przepisach prawa i innych regulacjach określonych przez odpowiednie instytucje.

W momencie dokonywania Rezerwacji w Usługach Gość ma do wyboru dwie różne stawki:

  • Stawka z przedpłatą: rezerwując przez Internet co najmniej jeden (1) dzień wcześniej można otrzymać zniżkę do dziesięciu procent (10%) w uczestniczących hotelach Campanile, Kyriad i Kyriad Prestige oraz do ośmiu procent (8%) w uczestniczących hotelach Première Classe i Kyriad Direct, wyłącznie na cenę pokoju. Oferta zależy od dat i dostępności w tej cenie. Oferta nie podlega zwrotowi, zmianom, anulowaniu i nie może być łączona z żadną inną promocją. Podczas pobytu w hotelu należy okazać dowód tożsamości.
  • Specjalna taryfa: Rezerwacja przez Internet z co najmniej jednodniowym (1) wyprzedzeniem uprawnia do piętnastoprocentowej (15%) zniżki na taryfy za sam pokój w uczestniczących hotelach Première Classe i Kyriad Direct. Rezerwację można anulować i zmienić bezpłatnie do północy na trzy (3) dni przed planowaną datą zameldowania (miejscowego czasu hotelu). Po tym terminie należna jest pełna cena rezerwacji, którą zostanie obciążona karta kredytowa Gościa. Za wszelkie zmiany dokonane przed godziną 18:00 w zaplanowanym terminie zameldowania Gościa zostanie naliczona stawka obowiązująca w dniu wprowadzenia zmiany.
  • Elastyczna taryfa: rezerwację przez Internet można anulować i zmienić bezpłatnie do godziny 18:00. w dniu zameldowania (czasu lokalnego w Obiekcie). Po tym czasie z karty Gościa zostanie pobrana kara odpowiadająca kwocie za pierwszą noc rezerwacji. Za wszelkie zmiany dokonane przed godziną 18:00 w zaplanowanym terminie zameldowania Gościa zostanie naliczona stawka obowiązująca w dniu wprowadzenia zmiany.

W kontekście sprzedaży przez jednostki partnerskie mogą obowiązywać szczególne warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

(iii) Anulowanie/zmiana Rezerwacji przez Gościa

 • Dla każdej Rezerwacji dla Gościa wydany zostanie numer Rezerwacji, umożliwiający jej anulowanie, jeżeli taka możliwość będzie określona w konkretnym Regulaminie dotyczącym Zarezerwowanej taryfy Gościa.
 • W warunkach dotyczących Zarezerwowanej taryfy określono Regulamin odnoszący się do anulowania i/lub zmiany Rezerwacji Gościa. Jeżeli w ramach Zarezerwowanej taryfy Gościa dopuszczona będzie taka możliwość Gościa, anulowania będzie można dokonać w sekcji „Moje rezerwacje” obszaru dla Gościa bądź z poziomu centralnego systemu rezerwacji lub poprzez kontakt z Obiektem.
 • Niniejszym określa się, że Rezerwacje opłacone z góry nie podlegają anulowaniu/zwrotowi (z wyjątkiem obiektu HOSHO, który oferuje elastyczną, możliwą do anulowania i zmiany stawkę opłacaną z góry). W dniu Rezerwacji lub zameldowania Gościa w Obiekcie z karty bankowej pobierana jest cała kwota należna za pobyt wraz z podatkami (za wyjątkiem lokalnych podatków, które Gość płaci zawsze w Obiekcie).
 • Rezerwację można zmienić bezpośrednio w Obiekcie, kontaktując się z nim pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu Rezerwacji wysyłanym pocztą elektroniczną.
 • W przypadku przerwania pobytu z winy Gościa pobrana zostanie cała uzgodniona cena.
 • Wszystkie Rezerwacje są imienne i w żadnym przypadku nie można przekazać ich osobie trzeciej bezpłatnie ani za opłatą, w ramach działalności komercyjnej.

W kontekście sprzedaży przez jednostki partnerskie mogą obowiązywać szczególne warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

Oferty promocyjne: W ramach naszych Usług mogą być składane oferty promocyjne. Jeśli ma to zastosowanie, warunki ofert zostaną wymienione na stronie poświęconej ofercie oraz w regulaminie Zarezerwowanej taryfy.

W przypadku zastosowania artykułu L.121-21-8 francuskiego Kodeksu konsumenta nie stosuje się prawa do wycofania określonego w artykule L.121-21.

(iv) Czas rezerwacji Usług

W większości Obiektów sprzedaż zakwaterowania w ramach usług w Internecie skończy się tego samego dnia, między 20:30 a 22:00 (czasu lokalnego Obiektu), w zależności od marki komercyjnej. Po tym czasie Gość może skontaktować się z Obiektem, aby sprawdzić dostępne zakwaterowanie.

Należy pamiętać, że większość obiektów CAMPANILE, PREMIÈRE CLASSE i KYRIAD, KYRIAD DIRECT oraz KYRIAD PRESTIGE jest zamykana o godzinie 23:00 (czasu lokalnego Obiektu). Istnieje możliwość późnego zameldowania; Gość może skontaktować się z Obiektem, aby poznać takie warunki.

Gość może skontaktować się z danym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

W kontekście sprzedaży przez jednostki partnerskie mogą obowiązywać szczególne warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

ARTYKUŁ 4: PŁATNOŚĆ

1 – Zasady ogólne

 • Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie Rezerwacje, bez względu na ich pochodzenie, opłaca się w walucie lokalnej Obiektu. Gość powinien skontaktować się z Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu oraz konkretnych zasad płatności, jakie w nim obowiązują.
 • Jeżeli opłata dla Obiektu zostanie pobrana w walucie innej niż potwierdzona w ramach Rezerwacji, Gość zostanie obciążony opłatami za wymianę walut.
 • Gwarancja bankowa: W przypadku każdej Rezerwacji dokonanej w ramach Usług, za wyjątkiem rezerwacji wymagających przedpłaty w Internecie, Gość zostanie poproszony o podanie numeru karty bankowej (i jej terminu ważności), które zostaną wykorzystane jako gwarancja Rezerwacji. Karta nie zostanie obciążona, a płatność za pobyt zostanie przekazana bezpośrednio Obiektowi w dniu przyjazdu lub wyjazdu (w zależności od Regulaminu pobytu obowiązującego w danym Obiekcie), chyba że Gość nie dotrze do Obiektu i nie anuluje wcześniej swojej Rezerwacji zgodnie z warunkami anulowania, określonymi dla Zarezerwowanej taryfy.
 • Preautoryzacja bankowa jako gwarancja: Każdy Obiekt ma określone wymagania dotyczące preautoryzacji. W dniu zameldowania Obiekt może zażądać preautoryzacji środków na karcie bankowej Gościa w celu pokrycia kosztów rezerwacji, a także zbiorczej sumy na pokrycie wydatków poniesionych w trakcie pobytu, nieuwzględnionych w zarezerwowanej stawce (m.in. za korzystanie z minibaru lub za opłatę klimatyczną) oraz wszelkich szkód w pokoju spowodowanych przez Gościa. Preautoryzacja dotyczy ustalonej kwoty pieniężnej, która jest wyznaczana przez Obiekt na podstawie liczby zarezerwowanych pokojów i noclegów. Ta suma pieniężna jest wyasygnowana na koncie posiadacza karty. Poza kilkoma rzadkimi wyjątkami dotyczącymi umów zawieranych między bankami a dostawcami terminali płatniczych (TPE), preautoryzacja bankowa nie powoduje obciążenia konta. Jednakże, w zależności od instytucji bankowej, żądanie preautoryzacji może tymczasowo obniżyć limit na karcie bankowej używanej przez Gościa w celu uwzględnienia potencjalnego obciążenia lub może pojawić się jako obciążenie oczekujące. Po zakończeniu pobytu i po opłaceniu rezerwacji Obiekt poprosi o anulowanie preautoryzacji w banku gościa, chyba że w trakcie pobytu rzeczywiście dojdzie do sytuacji, dla której wystąpiła prośba. Wypłata wstępnie autoryzowanej kwoty zajmuje zwykle od dwudziestu czterech (24) do czterdziestu ośmiu (48) godzin, ale w zależności od banku gościa może to potrwać do siedmiu (7) dni roboczych lub dłużej.
 • Aby aktywować wniosek o wstępną autoryzację, Gość zostanie poproszony o podanie danych karty bankowej. Gość jest informowany z wyprzedzeniem o cechach prośby o preautoryzację. Dane karty bankowej są przechowywane przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa danych bankowych. W przypadku odmowy wstępnej autoryzacji przez bank Gościa rezerwacja nie może zostać zagwarantowana.
 • W ramach Usług dostępna jest pewna liczba ofert promocyjnych, w przypadku których Gościowi proponowana jest jedynie możliwość dokonania przedpłaty w Internecie. UWAGA: w takim przypadku nie będzie możliwie dokonanie żadnej zmiany, anulowanie ani uzyskanie zwrotu środków, a cała kwota należna za pobyt zostanie pobrana z karty. Według artykułu L.121-21-8 francuskiego Kodeksu konsumenta nie stosuje się prawa do wycofania określonego w artykule L.121-21 francuskiego Kodeksu konsumenta.
 • W przypadku przedpłaty: Rezerwacje opłacone z góry nie podlegają anulowaniu/zwrotowi (z wyjątkiem obiektu HOSHO, który oferuje elastyczną, możliwą do anulowania i zmiany stawkę opłacaną z góry). W dniu Rezerwacji lub zameldowania Gościa w Obiekcie z karty bankowej pobierana jest cała kwota należna za pobyt wraz z podatkami (za wyjątkiem podatków turystycznych, które Gość płaci zawsze w Obiekcie). Gość może skontaktować się z Obiektem, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów.
 • Niewykorzystanie Rezerwacji: W przypadku gdy Gość nie dotrze do Obiektu w dniu Rezerwacji, zostanie ona uznana za anulowaną i stosowane będą warunki anulowania, określone dla Zarezerwowanej taryfy. Gość może zostać obciążony opłatą za pierwszą noc lub cały pobyt, w zależności od warunków określonych dla Zarezerwowanej taryfy.

W kontekście sprzedaży przez jednostki partnerskie mogą obowiązywać szczególne warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

2 – Sposoby płatności

 • Sposoby płatności w ramach Usług

Płatności w ramach Usług dokonuje się za pomocą karty bankowej.

Przedpłaty, dokonywane kartą w ramach Usług w Internecie, są zabezpieczone. W zależności od kryteriów pieniężnych i geograficznych są one pobierane bezpośrednio przez wybrany Obiekt lub przekazywane przez dostawcę usług technicznych LOUVRE HOTELS GROUP. W zależności od przypadku, Gość może zostać przekierowany na zabezpieczoną stronę internetową dostawcy usług technicznych, na której powinien dokonać płatności.

Gość może zostać poproszony o przedstawienie tej samej karty bankowej z identycznym numerem, jakiej użył on podczas dokonywania Rezerwacji w celu jej zagwarantowania oraz dokonania przedpłaty. W przeciwnym razie nie można zagwarantować rezerwacji.

W przypadku pobierania płatności dokonywanych w ramach Usług bezpośrednio przez Obiekty lub pośrednika technicznego LOUVRE HOTELS GROUP, akceptowane są karty Visa oraz Master Card. Akceptowane mogą być także inne metody płatności, takie jak Carte Bleue, American Express, AlliPay, WeChatPay, UnionPay. W przypadku jakiejkolwiek Rezerwacji i/lub przedpłaty w Internecie Gość może wybrać w ramach Usług tylko te metody płatności, jakie są akceptowane przez Obiekt, w którym Gość dokonał Rezerwacji.

W kontekście sprzedaży przez jednostki partnerskie mogą obowiązywać szczególne warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

 • Bezpieczeństwo płatności dokonywanych w ramach Usług:

Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności kartą bankową w ramach Usług, Gość musi wysłać GRUPIE LOUVRE HOTELS wizualny kryptogram (CVV), który pojawia się z tyłu karty bankowej używanej przez Gościa. Bezpieczeństwo płatności zależy od uwierzytelnienia Gościa za pomocą kodu oraz od poufności wszystkich przesyłanych przez niego danych.

Płatność, która zostanie uznana za nieprawidłową, nieskuteczną, niekompletną lub oszukańczą w związku z przyczynami leżącymi po stronie Gościa, spowoduje anulowanie Rezerwacji na koszt Gościa, co nie wykluczy możliwości podjęcia przeciwko niemu postępowania cywilnego lub karnego.

 • Dane pochodzące z Rezerwacji

W ramach walki z oszustwami w Internecie, informacje przekazywane przez Gościa podczas Rezerwacji mogą być przekazywane dowolnej osobie trzeciej, upoważnionej na mocy prawa lub wyznaczonej przez LOUVRE HOTELS GROUP wyłącznie dla celów weryfikacji tożsamości Gościa, ważności Rezerwacji oraz wykorzystanej metody płatności.

LOUVRE HOTELS GROUP zastrzega sobie prawo do zażądania od Gościa po tej kontroli przedstawienia kopii dokumentu tożsamości i/lub informacji dotyczących tożsamości Gościa. Gość ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez LOUVRE HOTELS GROUP, a także do ich poprawy i usunięcia zgodnie z warunkami określonymi w polityce dotyczącej ochrony danych osobowych, do której dostęp można uzyskać w ramach Usługi, klikając na łącze podane na stronie głównej Usług (łącze u dołu strony Usług).

 • Sposoby płatności w Obiekcie

Akceptowane są następujące sposoby płatności (poza gotówką): Visa i Master Card. Akceptowane mogą być inne sposoby płatności, takie jak: American Express, UnionPay itp.

Zapraszamy Gościa do kontaktu z Obiektem w sprawie akceptowanych sposobów płatności.

W ramach sprzedaży prowadzonej przez Obiekty partnerskie mogą obowiązywać określone warunki. W takim przypadku Gość musi zapoznać się z artykułem 5 Regulaminu.

ARTYKUŁ 5: Partnerzy

1 – Sprzedaż na witrynach podróżniczych osób trzecich

LOUVRE HOTELS GROUP zawiera umowy współpracy z witrynami podróżniczymi osób trzecich.

Współpraca na ma na celu umożliwienie Gościowi wyszukiwania, wybierania i rezerwowania zakwaterowania w Obiektach różnych Marek komercyjnych LOUVRE HOTELS GROUP poprzez korzystanie z usług witryn podróżniczych osób trzecich.

W takim przypadku Partner jest głównym punktem do kontaktu w sprawie wszelkich pytań dotyczących Rezerwacji, jakie może mieć Gość.

Na potrzeby Rezerwacji dokonywanych przez Gościa za pośrednictwem witryn podróżniczych osób trzecich wykorzystuje się elektroniczny formularz rezerwacyjny, który jest dostępny na witrynie internetowej oraz w usługach mobilnych witryn podróżniczych osób trzecich.

Regulamin mający zastosowanie do pobytu Gościa w wybranym Obiekcie stanowi Regulamin Obiektu. Gość może skontaktować się z Obiektem, aby uzyskać więcej informacji.

Rezerwacje u marek partnerskich

LOUVRE HOTELS GROUP zawiera umowy współpracy z zewnętrznymi interesariuszami z branży oraz markami hotelowymi i turystycznymi: Partnerami.

Współpraca to ma na celu Gościowi wyszukiwania, wybierania i rezerwowania zakwaterowania w Obiektach Marek partnerskich LOUVRE HOTELS GROUP, w ramach Usług.

W zależności od przypadku, Gość nawiązuje bezpośrednią relację umowną z Partnerem, u którego dokonuje Rezerwacji.

Gość potwierdza, że od momentu, gdy będzie dokonywać rezerwacji w ramach Usług u Marki partnerskiej, LOUVRE HOTELS GROUP będzie działać w charakterze pośrednika między Gościem a Partnerem, aby ułatwić mu dokonanie Rezerwacji w ramach Usług.

W przypadku Rezerwacji w Obiekcie jednej z marek partnerskich LOUVRE HOTELS GROUP, Gościa zaprasza się do kontaktu z wybranym Obiektem w celu poznania obowiązującego w nim Regulaminu pobytu.

LOUVRE HOTELS GROUP działa przekazując szczegóły Rezerwacji Gości we wiadomości e-mail z jej potwierdzeniem, która zostanie wysłana do Gościa w imieniu Partnera.

Informacje dotyczące ofert Partnerów, dostępne w ramach Usług, określa się w oparciu o informacje przekazane LOUVRE HOTELS GROUP przez Partnerów. Partnerzy wyświetlają swoje oferty w ramach Usług, korzystając z systemu łączności lub sieci ekstranetowej.

Gość potwierdza i akceptuje, że Obiekty Marek partnerskich są odpowiedzialne za przekazywane informacje oraz aktualizowanie swoich taryf, opłat, cen, dostępności, warunków i innych informacji prezentowanych w ramach Usług.

LOUVRE HOTELS GROUP nie jest w stanie weryfikować dokładności, precyzji ani kompletności tych informacji. W wyniku tego LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, przypadki przerwania świadczenia usługi, niedokładne, wprowadzające w błąd lub błędne informacje, a nawet za brak informacji ze strony Partnerów.

Każdy Partner, którego oferty są udostępniane w ramach Usług, pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za dokładność, kompletność i prawidłowość związanych z nim informacji i ofert, które są prezentowane w ramach Usług, w tym za oferowane przez siebie taryfy, ceny, opłaty, warunki i dostępność.

Uznaje się, że Rezerwacja obejmuje przekazanie numeru rezerwacji Gościowi na ekranie potwierdzenia; Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Konkretne warunki ofert Partnerów:

Dokonując Rezerwacji u Partnera, Gość akceptuje odpowiednie warunki określone dla Zarezerwowanej taryfy (dotyczące w szczególności: zmiany, anulowania, niewykorzystania Rezerwacji, taryf, polityk dotyczących zwrotu środków, podatków, ofert promocyjnych itp.).

Warunki dotyczące Zarezerwowanej taryfy marki Partnera to warunki przekazane przez Partnerów LOUVRE HOTELS GROUP i wyświetlane przez LOUVRE HOTELS GROUP w ramach Usług.

LOUVRE HOTELS GROUP zaleca, aby Gość skontaktował się z Obiektem w celu sprawdzenia warunków prezentowanych przez Partnerów w ramach Usług.

Sposoby płatności – Marki partnerskie:

Jeżeli w ramach Usług i istniejącej umowy między LOUVRE HOTELS GROUP a Partnerem będzie dostępna taka możliwość, Gość będzie mógł zapłacić za Rezerwację bezpośrednio w ramach Usług (kwotę całkowitą lub częściową, zgodnie z warunkami oferty Partnera), korzystając z bezpiecznych sposobów płatności przez Internet. W przypadku pewnych Rezerwacji płatnościami w imieniu i na rzecz Partnera zarządza pośrednik techniczny LOUVRE HOTELS GROUP.

Ogólny regulamin sprzedaży, stosowany przez Partnerów, jest dostępny za pośrednictwem poniższych łączy:

ARTYKUŁ 6: KONKRETNY REGULAMIN OFERT PROMOCYJNYCH I/LUB OFERT SPECJALNYCH

W różnych okresach roku LOUVRE HOTELS GROUP udostępnia oferty promocyjne i/lub specjalne, do których odnosi się konkretny regulamin sprzedaży i z którymi można zapoznać się w następujące sposoby:

 • Klikając na Witrynie lub w Aplikacji mobilnej na kartę dotyczącą oferty promocyjnej i/lub specjalnej, właściwej dla Rezerwacji Gościa;
 • Podczas przeglądania Witryny lub Aplikacji mobilnej przez Gościa;
 • Aby móc skorzystać z tych Ofert promocyjnych i Ofert specjalnych, które zapewniają dostęp do specjalnych taryf (sport, dla seniorów, korporacyjne), Gość może zostać poproszony o podanie konkretnego osobistego kodu, aby uzasadnić możliwość zastosowania danej taryfy.

ARTYKUŁ 7: KONKRETNY REGULAMIN PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

GRUPA LOUVRE HOTELS GROUP umożliwia Gościom dołączenie do programu lojalnościowego. Aby zapoznać się z Ogólnym regulaminem korzystania i/lub zakupu, w stosownych przypadkach, należy kliknąć odpowiednie łącza dotyczące Usług. Programy te nie muszą obowiązywać u Marek partnerskich. Gościa zaprasza się do zapoznania się z Ogólnym regulaminem programu lojalnościowego w celu sprawdzenia tej kwestii.

ARTYKUŁ 8: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 LOUVRE HOTELS GROUP i Gość zobowiązują się do realizacji swoich zobowiązań zgodnie z Regulaminem, w dobrej wierze, a także ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wyrządzić drugiej Stronie w przypadku naruszenia, jakiego mogą się dopuścić.

8.2 Dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Usług, Gość nawiązuje bezpośrednią relację umowną z Obiektem. Warunki jego pobytu w Obiekcie są określane oddzielnie przez każdy Obiekt. Zaprasza się Gościa do kontaktu z wybranym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.

W szczególności, gdy tylko Gość dokona Rezerwacji w ramach Usług, LOUVRE HOTELS GROUP będzie działać wyłącznie w charakterze pośrednika między Gościem a Obiektem, przekazując Obiektowi dane dokonanej Rezerwacji i wysyłając Gościowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem w imieniu i na rzecz Obiektu. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że LOUVRE HOTELS GROUP pełni wyłącznie rolę pośrednika, dlatego też LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wykorzystywanie Danych przez Obiekt: LOUVRE HOTELS GROUP, działając w charakterze dostawcy usług technicznych, nie ma kontroli nad wykorzystywaniem przez Obiekt Danych przekazywanych przez Gościa.
 • Oferty: Obiekty aktualizują Oferty, a w szczególności wszystkie informacje dotyczące taryf, dostępności i innych kwestii odnoszących się do Ofert. LOUVRE HOTELS GROUP stara się zapewniać dokładność Ofert, w szczególności w odniesieniu do dostępności, ceny i opisu, ale nie może zagwarantować ich wiarygodności i kompletności, a także zgodności Ofert z posiadanymi przez nią informacjami. Zaprasza się Gościa do kontaktu z danym Obiektem w celu poznania Regulaminu pobytu, jaki w nim obowiązuje.
 • rezerwowane pobyty: Gdy Obiekt wyśle do Gościa wiadomość e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji, Obiekt stanie się głównym punktem kontaktu dla Gościa.

We wszystkich przypadkach Obiekt ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób realizacji pobytu i, bardziej ogólnie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za relacje z Gościem, w szczególności w odniesieniu do Oferty i Rezerwacji. Gość powinien skontaktować się z Obiektem, aby dowiedzieć się więcej na temat warunków pobytu.

8.3 Zdjęcia przedstawiane w ramach Usług służą tylko do celów informacyjnych i nie mają charakteru umownego. Pomimo podejmowania wszelkich starań, aby zdjęcia, prezentacje graficzne i teksty, przedstawiane w celu zilustrowania prezentowanych Obiektów, zapewniały jak najdokładniejszy wgląd w proponowane usługi zakwaterowania, mogą występować różnice, spowodowane w szczególności zmianą umeblowania lub ewentualnymi remontami.

8.4 Firma LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub słabą realizację Rezerwacji Gościa w przypadku siły wyższej, nieprzewidywalnego i nieprzezwyciężonego działania osoby trzeciej, jakiegokolwiek działania gościa, w szczególności niedostępności sieci internetowej, niemożności uzyskania dostępu do Usług, włamania zewnętrznego, wirusów komputerowych lub w przypadku nieautoryzowanej przedpłaty przez bank na okaziciela.

8.5 Hiperłącza mogą odsyłać do innych witryn/usług niż Witryna, Witryny Marek partnerskich oraz Aplikacja mobilna LOUVRE HOTELS GROUP, w związku z czym firma nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn i oferowanych usług.

8.6 Gość potwierdza zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. LOUVRE HOTELS GROUP zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usług pochodzących od jej dostawców, ale nie może zagwarantować, że Usługi te będą wolne od nieprawidłowości ani że będą zawsze sprawne. LOUVRE HOTELS GROUP nie będzie później ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Usług lub całkowitej bądź częściowej niemożności korzystania z nich. W szczególności nie będzie odpowiedzialna za brak lub nieprawidłową realizację Usług, za którą będzie odpowiadać Gość, osoba trzecia lub która będzie spowodowana wystąpieniem siły wyższej.

8.7 Partnerzy: Przypomina się Gościowi, że zgodnie z artykułem 5 Regulaminu, Partnerzy są odpowiedzialni za oferty, jakie udostępniają w ramach Usług. LOUVRE HOTELS GROUP działa w tym zakresie jako pośrednik między Gościem a Partnerem.

LOUVRE HOTELS GROUP działa przekazując szczegóły Rezerwacji Gości we wiadomości e-mail z jej potwierdzeniem, która zostanie wysłana do Gościa w imieniu oraz na rzecz Partnera.

LOUVRE HOTELS GROUP nie jest w stanie weryfikować dokładności, precyzji ani kompletności tych informacji. W wyniku tego LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, przypadki przerwania świadczenia usługi, niedokładne, wprowadzające w błąd lub błędne informacje, a nawet za brak informacji ze strony Partnerów.

Każdy Partner, którego oferty są udostępniane w ramach Usług, pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za dokładność, kompletność i prawidłowość związanych z nim informacji i ofert, które są prezentowane w ramach Usług, w tym za oferowane przez siebie taryfy, ceny, opłaty, warunki i dostępność.

8.8 Każda Rezerwacja lub płatność, która jest nieważna, niesprawna, niekompletna lub nieuczciwa z przyczyn leżących po stronie Gościa, spowoduje anulowanie rezerwacji na koszt Gościa bez uszczerbku dla jakichkolwiek działań cywilnych lub karnych przeciwko Gościowi.

8.9 Podczas dokonywania Rezerwacji i podczas pobytu Gość zobowiązuje się w żaden sposób nie szkodzić personelowi Obiektu ani osobom trzecim obecnym w Obiekcie. Takie zachowanie może doprowadzić do usunięcia Gościa przez Obiekt z jego terenu, kiedy to Gość nie będzie miał prawa do żądania rekompensaty.

ARTYKUŁ 9: ZMIANY W REGULAMINIE

Obowiązujące Warunki to Warunki zaakceptowane przez Gościa w momencie dokonywania Rezerwacji. Jednakże LOUVRE HOTELS GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, bez powiadamiania Gościa. Wspomniane zmiany zaczną natychmiast obowiązywać. Wszelkie korzystanie z Usług po zmianie Regulaminu będzie oznaczało akceptację wspomnianych zmian przez Gościa. W wyniku tego zaleca się, aby Gość regularnie sprawdzał ten Regulamin, dzięki czemu będzie wiedział o wspomnianych zmianach oraz wydrukował i zatrzymał kopię Regulaminu.

ARTYKUŁ 10: DANE OSOBOWE

LOUVRE HOTELS GROUP będzie prawdopodobnie zbierać Dane osobowe, gromadząc je w szczególności od Gości (zwanych dalej „Podmiotami danych”), głównie podczas Rezerwacji i uwierzytelniania Gości, w ramach zarządzania dostępem do Usługi i korzystania z nich.

Więcej informacji dotyczących ochrony swoich Danych osobowych Goście mogą uzyskać, zapoznając się z Polityką poufności dostępną w ramach Usług, w Aplikacji oraz za pośrednictwem poniższych łączy:

Na stronie : https://www.louvrehotels.com/fr/donnees-personnelles

Na Witrynach Marek partnerskich:

Na stronie programu lojalnościowego LOUVRE HOTELS GROUP: https://www.flavoursbenefit.com/fr-fr/politique-des-donnees-personnelles/

ARTYKUŁ 11 – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W niniejszym Regulaminie nie przewidziano jakiejkolwiek możliwości przekazywania praw własności intelektualnej. Gość korzysta z wyłącznego prawa do przeglądania, a w szczególności dokonywania Rezerwacji Usług, na całym świecie i według warunków określonych w Regulaminie. Marki i logo umieszczone na Witrynie stanowią własność intelektualną LOUVRE HOTELS GROUP. Zabrania się wykorzystywania ich bez uprzedniego uzyskania zgody LOUVRE HOTELS GROUP wyrażonej na piśmie. Dopuszcza się jedynie możliwość powielania części lub całości tej witryny lub zawartych na niej informacji na dowolnym środku dla celów osobistych. Jeżeli nie określono inaczej, tekst dostępny na tej witrynie stanowi własność intelektualną i prawną jego wydawcy, LOUVRE HOTELS GROUP. Te oryginalne teksty można cytować zgodnie z warunkami określonymi w artykule L.122-5 Kodeksu własności intelektualnej, pod warunkiem wyraźnego podania adresu URL witryny lub zamieszczenia go w formie hiperłącza. Wszelkie odwzorowania fotograficzne, umieszczone na Witrynie, stanowią własność LOUVRE HOTELS GROUP lub zostały zamieszczone na podstawie pozwolenia uzyskanego wcześniej od ich autora. W przypadku wszelkiego łącza kierującego na tę Witrynę uzyskano wcześniej stosowną zgodę, a w przypadku każdego łącza do tej Witryny wymagana będzie wcześniejsza zgoda wydana na piśmie.

ARTYKUŁ 12: CAŁOŚĆ I TYTUŁY

Niniejszy Regulamin jest uzupełniony o informacje prawne, politykę dotyczącą danych osobowych oraz politykę dotyczącą korzystania z plików cookie.

Ponieważ dokumenty te będą prawdopodobnie zmieniane w miarę upływu czasu, ich najnowsza wersja będzie miała znaczenie nadrzędne względem wersji poprzednich. Te dokumenty umowne wykorzystuje się w przypadku wykluczenia wszelkiego innego dokumentu wydanego przez Gościa, który nie ma wiążącego znaczenia dla LOUVRE HOTEL GROUP.

W dokumentach tych określone są całe zobowiązania, jakie ciążą na Stronach, jeśli chodzi o poruszone w nich kwestie. Do niniejszego Regulaminu nie można włączać żadnych ogólnych ani szczegółowych Regulaminów przekazanych przez Gościa.

W przypadku sprzeczności między potwierdzeniem Rezerwacji a regulaminem ogólnym, w odniesieniu do danego zobowiązania stosowane będą wyłącznie postanowienia określone w potwierdzeniu Rezerwacji.

W przypadku trudności w interpretacji powstałych w wyniku niezgodności tytułów i treści klauzul niniejszego Regulaminu tytuły należy odrzucić, a moc nadrzędną będzie mieć treść danej klauzuli.

ARTYKUŁ 13: SIŁA WYŻSZA

Siła wyższa oznacza każde zdarzenie zewnętrzne, które jest nieprzewidywalne, nieuniknione i pozostające poza kontrolą Gościa lub LOUVRE HOTELS GROUP. Za przypadki siły wyższej lub zdarzeń losowych uważa się te, które są zwykle uznawane za takowe przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów.

W przypadku braku realizacji zobowiązań na skutek wystąpienia siły wyższej żadna strona nie będzie ponosiła za to odpowiedzialności względem drugiej strony. Uzgadnia się wyraźnie, że siła wyższa powoduje wstrzymanie realizacji dwustronnych zobowiązań przez strony oraz że każda strona poniesie związane z tym koszty.

ARTYKUŁ 14: ROSZCZENIA – OBSŁUGA GOŚCI

Wszelkie prośby o udzielenie informacji lub skargi dotyczące Rezerwacji należy kierować do odpowiedniego Obiektu lub do obsługi Gości Partnera, lub do obsługi gości LOUVRE HOTELS GROUP, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie pośrednictwa pomiędzy Stronami.

Poniżej podano dane kontaktowe Działu Obsługi Gości LOUVRE HOTELS GROUP:

Adres korespondencyjny: Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 Puteaux

Telefonicznie: + 33 (0)1.73.21.98.99

Za pośrednictwem wiadomości e-mail: relation@louvre-hotels.com


Zaprasza się Gościa do jak najszybszego przesyłania wszelkich roszczeń związanych z pobytem, aby umożliwić ich przetworzenie. Powinien on również pamiętać o zgłaszaniu wszelkich problemów podczas pobytu, aby ograniczyć ich ewentualne konsekwencje.

ARTYKUŁ 15: BLOCTEL

Zgodnie z art. L.223-1 francuskiego Kodeksu ochrony konsumentów, każdy konsument, który nie chce być obiektem telefonicznego poszukiwania klientów, może zarejestrować się bezpłatnie na liście osób, które nie chcą uczestniczyć w pozyskiwaniu klientów przez telefon. Dostęp do tej listy można uzyskać za pośrednictwem następującej strony internetowej: www.bloctel.gouv.fr .

ARTYKUŁ 16: ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Po skontaktowaniu się z naszym Działem Obsługi Gości i braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni, mogą Państwo złożyć wniosek do Rzecznika ds. Turystyki i Podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z formularza skierowania, który można znaleźć na stronie internetowej www.mtv.travel, lub listownie na następujący adres:

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARYŻ

Gość został również poinformowany o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów („ODR”), do której może się odnieść. Dostęp do niej można uzyskać za pomocą następującego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARTYKUŁ 17: OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejszy Regulamin ogólny podlega prawu francuskiemu. Zgodnie z artykułem L.141-5 francuskiego Kodeksu konsumenta, konsument może, wedle własnego uznania, skierować sprawę do jednego z sądów posiadających odpowiednią właściwość terytorialną, wynikającą z Kodeksu postępowania cywilnego, sądu działającego w miejscu, w którym klient mieszkał w chwili zawarcia umowy lub w którym wystąpiły zdarzenia będące przyczyną odniesionych szkód. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać każdą sprawę.