Logo Campanile

FLAVOURS INSTANT BENEFIT Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt 13/05/2020.

INLEIDING

Het FLAVOURS INSTANT BENEFIT loyaliteitsprogramma is een door LOUVRE HOTELS GROUP geïmplementeerde dienst, toegankelijk via internet met dezelfde inloggegevens op de volgende platforms:

Deze platforms (hierna gezamenlijk genoemd " Platforms ") worden bediend door LOUVRE HOTELS GROUP, een vereenvoudige aandelenvennootschap (naar Frans recht), ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 309 071 942, met het hoofdkantoor op Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 Puteaux / La Défense (hierna " LOUVRE HOTELS " of "“ LHG").

LOUVRE HOTELS biedt haar klanten een nieuw loyaliteitsprogramma aan waarmee het bedrijf haar gasten kortingen aanbiedt op het moment van boeken (hierna genoemd " het Programma ") :

1. AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door zich aan te melden voor het programma, verklaart het Lid dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en er onvoorwaardelijk mee akkoord gaat, alsook met alle verwante documenten.

Gasten die al een klantaccount hebben aangemaakt op de websites www.kyriad.com, www.campanile.com en www.premiereclasse.com kunnen automatisch profiteren van de programmadiensten op de platforms vanaf het moment dat ze een e-mail ontvangen over de ontwikkeling van het voorgestelde programma in relatie tot hun account en de uitnodiging om de Algemene Voorwaarden van het programma te raadplegen.

2. DEFINITIES

De hieronder gedefinieerde termen met een Hoofdletter die in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, hebben de volgende betekenis :

 • “ Account ” : Verwijst naar de ruimte die voor het Lid beschikbaar is op het Platform na zijn/haar aanmelding onder de voorwaarden uiteengezet in deze Algemene bepalingen en Gebruiksvoorwaarden. Deze Account is strikt persoonlijk, individueel en niet-overdraagbaar naar een derde partij. Deze Account is toegankelijk via de gebruikersnaam (login) en wachtwoord van het Lid, verzamelt een aantal gegevens over hem/haar en stelt het Lid in staat om gebruik te maken van de Diensten.
 • “ Gegevens ” : Verwijst naar informatie over het Lid, inclusief Persoonsgegevens, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verstrekt door dat Lid, in het bijzonder terwijl hij/zij een Account heeft aangemaakt, een Reservering/Boeking heeft gedaan of naar het Platform is gegaan. Het Lid garandeert aan LOUVRE HOTELS dat zijn/haar gegevens nauwkeurig en bijgewerkt zijn, vooral wat betreft zijn/haar identiteit en contactgegevens.
 • " Persoonsgegevens " : Verwijst naar, volgens artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, "alle Gegevens over een natuurlijke persoon die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, geïdentificeerd of identificeerbaar is, door verwijzing naar een identificatienummer of één of meer factoren die specifiek zijn voor hem/haar" en volgens artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, " alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'gegevensonderwerp' genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. [12" Meer in het bijzonder zijn Persoonsgegevens Gegevens over Leden van het Platform waardoor ze geïdentificeerd kunnen worden.
 • “ Vestigingen ” : Verwijst naar de Vestigingen van het merk LOUVRE HOTEL, meestal hotels, waar een Lid via het Platform kan genieten van de voordelen van het Programma, met name :
  • Van de website https://www.campanile.com, https://www.kyriad.com en de LOUVRE HOTELS GROUP mobiele app:
    • De vestigingen van de Royal Tulip keten
    • De vestigingen van de Golden Tulip keten
    • De vestigingen van de Tulip Inn keten
    • De vestigingen van de Campanile keten
    • De vestigingen van de Kyriad keten
    • De vestigingen van de Kyriad Direct keten
    • De vestigingen van de Première Classe keten
 • Op de website https://www.goldentulip.com
  • -De vestigingen van de Royal Tulip keten
  • -De vestigingen van de Golden Tulip keten
  • -De vestigingen van de Tulip Inn keten
 • Gebruiker(s) ” : verwijst naar personen boven de 18 tijdens hun inschrijving voor het programma of die volgens de wet van hun land bekwaam worden geacht, ongeacht hun nationaliteit, wonend in Frankrijk (inclusief DOMTOM) en/of het buitenland, die zich hebben ingeschreven voor het programma of een Account hebben aangemaakt en gebruikmaken van de programmadiensten. Vooraf aan inschrijving in het programma, zijn Leden „ Gebruikers ” van het Platform.
 • “ Aanbieding ”: Verwijst naar de lijst van Verblijf in kamers in het raamwerk van de programma’s, opgesteld vanuit de Vestigingen die beschikbaar zijn op het Platform, in reactie op een door de Gast ingediende aanvraag, inclusief met name voor iedere mogelijkheid: De beschrijving van de Vestiging, de presentatie en bijzonderheden van elke kamer, de gekozen aanvullende diensten en het toepasselijke tarief.
 • "In aanmerking komende aanbieding(en)": verwijst naar aanbiedingen waarop de voordelen van het programma omschreven in deze algemene voorwaarden, en voornamelijk artikel 6.1 van toepassing zijn.
 • “ Reservering/Boeking ” : Verwijst naar de selectie van één of meerdere Aanbiedingen op het Platform door de Gast.
 • “ Diensten ” : Verwijst naar alle interventies, voordelen en functionaliteiten, aangeboden door LOUVRE HOTELS via het programma onder de voorwaarden en beperkingen van de Algemene bepalingen en Gebruiksvoorwaarden.
 • “ Aanmelding ” : Verwijst naar de handelingen van personen die de wettelijke leeftijd hebben of door de wet van hun land bekwaam worden geacht, ongeacht hun nationaliteit, wonend in Frankrijk (inclusief DOMTOM) en/of het buitenland, Gast of potentiële Gast, om mee te doen aan het programma onder de voorwaarden omschreven in artikel 5 van de Algemene bepalingen en Gebruiksvoorwaarden.

3. DOEL

Deze Algemene Voorwaarden en de documenten waarnaar ze verwijzen, zijn bedoeld om de voorwaarden, rechten, plichten, verantwoordelijkheden en limieten te bepalen die gelden voor elk gebruik van het Programma, door elk Lid (hiervoor en hierna genoemd " Algemene Voorwaarden ").

4. Beschikbaarheid van het Platform

Het Lid verklaart en aanvaardt dat, met de huidige stand van de technologie, LOUVRE HOTELS geen continue beschikbaarheid van de Diensten of de Platforms kan garanderen.

LOUVRE HOTELS spant zich tot het uiterste in om de Platforms voortdurend beschikbaar te stellen, behalve tijdens onderhoudswerk, updates of ten gevolge van gebeurtenissen waarover ze geen controle heeft en die de Diensten geheel of gedeeltelijk, in meer of mindere mate, kunnen verstoren. In dergelijke gevallen treft LOUVRE HOTELS alle redelijke maatregelen om deze onderbrekingen of storingen op te lossen.

5. AANMELDING BIJ HET PROGRAMMA: VOORWAARDEN EN METHODEN

5.1 RECHT OP DEELNAME

Het Programma is beschikbaar voor alle Gasten, personen die de wettelijke leeftijd hebben of door de wet van hun land bekwaam worden geacht. Het kan niet worden gebruikt door bedrijven of rechtspersonen.

Een Lid kan zich slechts eenmaal aanmelden voor het Programma; het is verboden om meerdere Accounts aan te maken.

LOUVRE HOTELS houdt zich het recht voor documenten op te vragen die de identiteit van de persoon aantonen.

5.2 KOSTELOOS

De aanmelding bij het Programma is kosteloos.

5.3 AANMELDING BIJ HET PROGRAMMA

5.3.1 HOE KUNT U ZICH AANMELDEN

Voor aanmelding om Programmalid te worden, moet de gebruiker een online Account aanmaken op een van de Platforms.

Toegang tot en gebruik van de Diensten zijn onderhevig aan het aanmaken van een Account door het Lid, die een verbinding kan maken via zijn inloggegevens, d.w.z. zijn/haar e-mailadres en wachtwoord.

Het Lid moet de verzochte informatie verstrekken. Het Lid verklaart dat hij/zij accurate, correcte, volledige en bijgewerkte gegevens verstrekt, met name wat betreft zijn/haar identiteit en contactgegevens.

Ter bevestiging van zijn/haar aanvraag voor het aanmaken van een Account in het Programma, moet de Gebruiker de aanmaak van de Account valideren door de " Voorwaarden " of " Bepalingen en voorwaarden " te accepteren, afhankelijk van het gebruikte Platform.

De Gebruiker wordt vervolgens per e-mail geïnformeerd dat zijn/haar Account is aangemaakt.

De definitieve validatie van de Account omvat de volledige en totale aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden. Zodra zijn/haar aanmelding bevestigd is, kan het Lid inloggen op zijn/haar account vanaf de Platforms.

5.3.2 AANMELDINGSGEGEVENS

Om zich aan te melden voor het Programma moet het Lid het online formulier invullen. De volgende velden moeten verplicht worden ingevuld:

 • Geslacht ;
 • Achternaam ;
 • Voornaam ;
 • E-mail adres ;
 • Wachtwoord.

We raden de Leden aan hun wachtwoord als volgt samen te stellen : minimaal 8 tekens en vier verschillende soorten (hoofdletter, kleine letter, cijfer, speciaal leesteken.)

Aanvragen met onvolledige of foutieve gegevens komen niet in aanmerking.

Het Lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij verstrekt en moet LHG zo snel mogelijk inlichten over wijzigingen in de gegevens.

Het Lid kan zijn/haar gegevens bijwerken of wijzigen in zijn/haar Account. Verder heeft het Lid de mogelijkheid beëindiging van zijn/haar lidmaatschap van het programma aan te vragen door een brief te sturen naar het volgende adres :

LOUVRE HOTELS GROUP

Tour Voltaire

1, Place des Degrés

92800 Puteaux/La Défense

Of per e-mail : relation@louvre-hotels.com

6. WERKING VAN HET Flavours Instant Benefit PROGRAMMA

De inhoud van de geboden diensten van het programma is :

6.1 5% KORTING

Door aanmelding voor het programma profiteert het Lid door reservering op de Platforms van 5% korting op het publieke tarief (exclusief lokale belastingen en diverse toeslagen).

Het ledentarief is beschikbaar voor In aanmerking komende aanbiedingen in de deelnemende hotels en onderhevig aan de beschikbaarheid van dat tarief. Dit tarief kan cumulatief zijn met een aantal promotionele aanbiedingen. Als het Lid een “ niet-Lid ” tarief heeft geboekt, kan de 5% korting niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

 • Specifieke clausules die verband houden met de stopzetting van het PASS FOR YOU-loyaliteitsprogramma

Het Pass For You-loyaliteitsprogramma van de LOUVRE HOTELS GROUP loopt ten einde. Vanaf 1 juli 2020 is het niet meer mogelijk om lid te worden van het Pass For You-loyaliteitsprogramma.


Gasten met een geldige Pass for You-kaart en die een "Flavours Instant Benefit"-account hebben aangemaakt op de platforms, profiteren van de volgende tariefvoordelen:

 • 10% korting op de merken Première Classe, Kyriad, Campanile
 • 5% korting op de merken Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip et Royal Tulip (met uitzondering van SPECIALE AANBIEDINGEN, zoals bepaald in artikel 6.2).

Let op: de voordelen van de Pass for You-kaart kunnen niet worden gecombineerd met de voordelen van het "Flavours Instant Benefit"-programma.

Alle voordelen van de Pass For You-kaart gelden voor kaarthouders tot 31/12/2021.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van het Pass for You-loyaliteitsprogramma door op de volgende link te klikken: https://www.passforyou.com/conditions-generales-de-vente

6.2 TOEGANG TOT DE RESERVERINGEN

Het Lid heeft de mogelijkheid zijn eerdere en toekomstige boekingen te raadplegen en beheren in zijn persoonlijke ruimte door te klikken op " mijn Reservingen/Boekingen ".

6.3 AANGEPASTE VOORDELEN VOOR HET HELE JAAR :

Door aanmelding voor het programma krijgt het Lid informatie voor goed beheer van zijn ledenaccount („ Dienst ”berichten) en ontvangt het Lid verkoopberichten, direct gerelateerd aan het Programma, met name vroege toegangtot Aanbiedingen of de mogelijkheid om lopende aanbiedingstarieven of bepaalde reclametarieven te koppelen aan het ledentarief.

7. UW WACHTWOORD VERGETEN?

Als het Lid zijn/haar wachtwoord vergeten is, geeft LOUVRE HOTELS het Lid de mogelijkheid een nieuw wachtwoord aan te maken. Om een nieuw wachtwoord aan te maken, selecteert het Lid de link „vergeten wachtwoord ” op een van de Platforms en voert vervolgens de gebruikersnaam in van de Account. Vervolgens ontvangt het Lid een e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres bij het aanmaken van de Account, met instructies voor het aanmaken van het nieuwe wachtwoord.

8. ANNULERING EN/OF WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA

LOUVRE HOTELS houdt zich het recht voor het Programma te allen tijde te annuleren of de Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder vergoeding, met name vanwege de evoluerende aard van de Diensten die onderhevig kunnen zijn aan opheffing of wijziging van kenmerken.

Deze Algemene Voorwaarden worden dan automatisch geannuleerd en vervangen door een nieuwe versie die onmiddellijk van kracht wordt voor de Leden en die de datum van de laatste update vermeldt bovenaan de Algemene Voorwaarden. Om ingelicht te blijven over mogelijke wijzigingen en updates, bevelen we aan dat de Gast met bepaalde regelmaat de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

9. GEDRAG

Ieder lid dient de Platforms en het Programma te gebruiken op een verantwoorde, respectvolle en hoffelijke wijze met betrekking tot de rechten van LOUVRE HOTELS en derde partijen.

Door toegang te nemen tot het programma garandeert het Lid met name dat hij/zij :

 • De kwaliteiten en vaardigheden heeft om het Programma te gebruiken ;
 • Handelt volgens de bepalingen in deze Algemene voorwaarden en deze respecteert ;
 • Alle toepasselijke wetgeving naleeft, inclusief de wetgeving van het land van waaruit hij/zij toegang neemt tot de Platforms ;
 • Correcte, volledige en bijgewerkte gegevens verstrekt ;
 • De intellectuele eigendomsrechten respecteert van LOUVRE HOTELS en derde partijen ;
 • de Platforms en het Programma gebruikt volgens de functies en doelen ervan.

Voorts stemt het Lid ermee in zich niet te zullen inlaten met het volgende :

 • Het gebruik van het Programma voor doelen die niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden of die strijdig zijn met het doel van het Programma, en/of die de rechten van LOUVRE HOTELS of één van haar Partners, of van een derde partij, ondermijnen ;
 • Het gebruik van een valse identiteit of het anderzijds misleiden ;
 • Valse, toegeëigende of foute informatie meedelen aan LOUVRE HOTELS ;
 • Het downloaden naar de Platforms, het posten, het toegankelijk maken op enigerlei wijze en met name via e-mail van :
  • Inhoud die hij/zij niet mag uploaden,
  • Inhoud die beschouwd wordt als illegaal, nadelig, bedreigend, aanstootgevend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, strijdig met de goede zeden, een inbreuk op de privacy van een persoon, gruwelijk of minachtend, of schokkend vanuit raciaal, etnisch of ander standpunt,
  • Elementen die softwarevirussen of andere codes, bestanden of computerbestanden bevatten die ontwikkeld zijn om de werking van computersoftware of -hardware of telecommunicatiemiddelen te onderbreken, vernietigen of beperken ;
 • De werking van de Platforms of servers of netwerken verbonden met de Platforms verstoren of onderbreken, of het schenden van eisen, procedures, regels of voorschriften ;
 • Toegang nemen tot persoonsgegevens die niet voor hem/haar zijn bestemd of tot een server waarvoor het Lid geen bevoegdheid heeft ;
 • Proberen de kwetsbaarheid van een systeem, met name die van het Platform, te onderzoeken, bekijken of testen, of het schenden van beveiligings- of verificatiemaatregelen zonder hiervoor toestemming te hebben ;
 • Zich voordoen of trachten voor te doen als een ander(e) Lid of Gebruiker of derde partij ;
 • Een persoon of bedrijf schade toebrengen via de Platforms ;
 • De reputatie van LOUVRE HOTELS, de Platforms of een of vele van zijn Leden, Gebruikers, of derde partij schaden.

Het Lid zal ook niet persoonlijke, professionele of vertrouwelijke informatie openbaar maken, verspreid door de Platforms of over het gebruik van de Platforms of van derde partijen.

Het Lid onthoudt zich ook van het verwerken van Persoonsgegevens, verkregen op of via de Platforms, en met name van het verzamelen, onbevoegd gebruiken, omleiden en iedere handeling die de privacy en Persoonsgegevens of de reputatie van een of meerdere Leden of Gebruikers of andere personen of bedrijven aantast.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Platforms, inclusief alle onderdelen, inclusief grafisch ontwerp, afbeeldingen, foto's, entertainment, clips, teksten, logo's, software en interfaces (hierna genoemd de " Inhoud ") is volledig eigendom van LOUVRE HOTELS en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's en duidelijke tekens die tot externe bedrijven of derde partijen behoren.

Elk gebruik, inclusief elke reproductie, distributie, wijziging, heruitzending of publicatie van de Inhoud is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van LOUVRE HOTELS.

Het is met name verboden om (i) rechten in verband met de Inhoud te kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, samen te stellen, uit elkaar te halen (met uitzondering van wettelijke gevallen), verkopen, toe te kennen, te sublicentiëren of anderzijds over te dragen en om (ii) alle Inhoud of een gedeelte ervan te wijzigen om, met name, onbevoegde toegang te krijgen tot het Platform.

Bijgevolg is elke reproductie en/of weergave van de Inhoud, hetzij volledig of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOUVRE HOTELS, verboden en wordt deze beschouwd als een inbreuk op de Franse wet op de intellectuele eigendom.

LOUVRE HOTELS, of elke andere die aanspraak kan maken op deze rechten, kan maatregelen of acties ondernemen, met inbegrip van gerechtelijke stappen, om een inbreuk op deze rechten tegen te houden, met name de intellectuele eigendomsrechten, en behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van dergelijke inbreuk.

11. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

LOUVRE HOTELS, als gegevensbeheerder, verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens die geleverd worden door Programmaleden in naleving van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] (hierna " AVG ") en de Franse wet voor gegevensbescherming.[2].[1]

Voor meer informatie over persoonsgegevensbescherming worden Leden en Gebruikers uitgenodigd het privacybeleid te raadplegen, toegankelijk door te klikken op de volgende link.

12. VERANTWOORDELIJKHEID

12.1 Het lid stemt ermee in het Programma en de Platforms te gebruiken onder zijn eigen en enige verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om zich te beschermen tegen de gevaren van het internet en om de nodige maatregelen te treffen om zijn of haar eigen gegevens (inclusief Persoonsgegevens) en/of software te beschermen tegen besmetting met mogelijke virussen die zijn of haar computer of computerhardware die hij of zij gebruikt of waar hij of zij verantwoordelijk voor is, schade kunnen toebrengen.

Aldus is het Lid zelf en als enige verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het openbaar maken van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord en de informatie die nodig is voor het aanmaken van zijn/haar Account en voor de vertrouwelijkheid van die informatie.

Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij meedeelt aan LOUVRE HOTELS tijdens het aanmaken van zijn/haar Account en zorgt ervoor dat hij/zij volledige, juiste en bijgewerkte informatie verstrekt. Met uitzondering van Gegevens probeert LOUVRE HOTELS de informatie op het Platform zo nauwkeurig mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de informatie die de Hotels of alle andere derde partijen verstrekken nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.

In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden van zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord, moet het Lid LOUVRE HOTELS onmiddellijk informeren.

12.2 LOUVRE HOTELS wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking van de Platforms, slecht functioneren of schade of wijziging aan de apparatuur van Leden of Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot computerapparatuur of mobiele apparaten na het gebruik of installatie van de Platforms.

Daarnaast kan LOUVRE HOTELS in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die voortkomt uit ongepast gebruik van deze Algemene Voorwaarden door het Lid en uit het raadplegen of gebruiken van de Platforms door een derde partij.

LOUVRE HOTELS KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WELKE GEBEURTENIS DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN OVERMACHT, OOK ALS DEZE OVERMACHT VEROORZAAKT IS DOOR EEN OF MEERDERE VAN HAAR ONDERAANNEMERS, EN VOOR ELKE GEBEURTENIS WAAR ZE NIET ALLEEN DE CONTROLE OVER HEEFT.

Daarnaast informeert LOUVRE HOTELS het Lid dat ze het recht heeft om, te allen tijde en om welke reden dan ook, de nodige middelen te gebruiken om volledige of gedeeltelijke toegang tot het Platform op te schorten of verwijderen, zonder voorafgaande melding, en dat LOUVRE HOTELS in het bijzonder voor elk gedrag, manifest of vermeend, dat wordt beschouwd als een expliciete of impliciete inbreuk van alle of een gedeelte van de Algemene Voorwaarden (inclusief het privacybeleid), onverminderd eender welke schadeloosstelling, het recht heeft om compensatie te vragen van de Gast voor de geleden schade.

13. BEHOUD

De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, die door hun aard en formulering van toepassing blijven wanneer de Platforms niet langer meer worden gebruikt, om welke reden dan ook, en de bepalingen uit de artikels over "Verantwoordelijkheid", "Bescherming van persoonsgegevens" en "Intellectuele eigendomsrechten", blijven van kracht zolang nodig is om te voldoen aan de gestelde doelen.

14. NIETIGHEID -- TITELS

Als één of meerder bepalingen uit de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt geacht of verklaard volgens een wet, regelgeving of definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun rechtskracht en reikwijdte.

Als er problemen zijn met de interpretatie van titels van de clausules en de clausules zelf, vallen de titels weg en heeft de inhoud van de clausule de overhand.

15. GELDENDE WETGEVING

Onderhavige Algemene Voorwaarden en de documenten waarnaar ze verwijzen ressorteren onder de Franse wetgeving.

In het geval van een geschil stemt het Lid ermee in om eerst contact op te nemen met LOUVRE HOTELS om te proberen mogelijke conflicten over de Algemene Voorwaarden in onderling overleg op te lossen.

Indien niet binnen een periode van 30 dagen na verzending van de brief voor het schikken van een geschil een schikking wordt bereikt, is een geschil inzake het bestaan, de interpretatie, uitvoering of inbreuk van de Algemene Voorwaarden, zelfs in het geval van meerderde gedaagden, (behalve uitzonderlijke jurisdictie erkend door een andere jurisdictie, met name de rechtbank in eerste aanleg van Parijs in zaken aangaande het recht op intellectuele eigendom) onderhevig aan : (i) in het geval van een geschil met een handelaar de handelsrechtbank van Parijs ; (ii) in het geval van een geschil met een niet-handelaar het Franse gerechtshof met territoriale jurisdictie.

[1] [1] Regel (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en herroeping van Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

[2]De Franse wet no. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en individuele vrijheid