Logo Campanile

FLAVOURS INSTANT BENEFIT – Ogólny regulamin korzystania

Ostatnia aktualizacja 13/05/2020 r.

PREAMBUŁA

Program lojalnościowy FLAVOURS INSTANT BENEFIT to usługa wdrożona przez LOUVRE HOTELS GROUP, do której można uzyskać dostęp przez Internet, podając ten sam login i to samo hasło na poniższych platformach:

Program lojalnościowy FLAVOURS INSTANT BENEFIT to usługa wdrożona przez LOUVRE HOTELS GROUP, do której można uzyskać dostęp przez Internet, podając ten sam login i to samo hasło na następujących platformach rezerwacyjnych LOUVRE HOTELS GROUP: Golden Tulip, Campanile i Kyriad. [add MB urls here : GT, campa and KY] jak również w aplikacji mobilnej LOUVRE HOTELS GROUP:

Administratorem tych platform (zwanej dalej łącznie „ Platformami ”) jest LOUVRE HOTELS GROUP, uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Nanterre RCS pod numerem 309 071 942, z siedzibą pod adresem Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 Puteaux / La Défense (zwana dalej „ LOUVRE HOTELS ” lub „ LHG”).

LOUVRE HOTELS kieruje do klientów Program lojalnościowy, który umożliwia spółce oferowanie zniżek swoim gościom podczas dokonywania rezerwacji (zwany dalej „ Programem ”) :

1. AKCEPTACJA REGULAMINU

Rejestrując się w Programie, Członek oświadcza, że zapoznał się z aktualnym Regulaminem oraz że bezwarunkowo akceptuje jego warunki i wszystkie powiązane z nim dokumenty.

Goście, którzy posiadają już konto klienta utworzone na witrynach internetowych www.kyriad.com, www.campanile.com i www.premiereclasse.com będą mogli automatycznie korzystać z Usług w ramach programu na Platformach od momentu, gdy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o rozwinęciu Programu w odniesieniu do ich konta oraz zaproszeniem do zapoznania się z Regulaminem Programu.

2. DEFINICJE

Zdefiniowane poniżej terminy rozpoczynające się wielką literą i wykorzystywane w liczbie pojedynczej lub mnogiej mają następujące znaczenie :

 • „ Konto ” : oznacza przestrzeń udostępnioną Członkowi na Platformie po dokonaniu rejestracji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie korzystania. Konto ma charakter indywidualny, przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego i nie ma możliwości przekazania go osobie trzeciej. Dostęp do Konta można uzyskać, korzystając z loginu i hasła danego Członka, grupuje ono niektóre swoje Dane i umożliwia korzystanie z Usług.
 • „ Dane ” : oznaczają informacje dotyczące Członka, w tym dane osobowe, przekazane bezpośrednio lub pośrednio przez danego Członka, w szczególności podczas zakładania Konta, dokonywania Rezerwacji lub uzyskiwania dostępu do Platformy. Członek gwarantuje, że informacje przekazane LOUVRE HOTELS są dokładne i aktualne, w szczególności w zakresie tożsamości i danych kontaktowych.
 • „Dane osobowe”: oznaczają, na mocy artykułu 2 Ustawy o ochronie danych, „wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, która jest lub może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, przez powołanie się na numer identyfikacyjny bądź jeden lub większą liczbę szczególnych czynników” oraz, na mocy artykułu 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”. Dane osobowe obejmują zwłaszcza dane umożliwiające identyfikację Członków Platformy.
 • „ Obiekty” : oznacza obiekty, głównie markowe hotele LOUVRE HOTELS, w których Członek może czerpać korzyści wynikające z Programu, korzystając z Platformy, w szczególności :
 • Ze stron internetowych https://www.campanile.com i https://www.kyriad.com oraz aplikacji mobilnej LOUVRE HOTELS GROUP:
   • -Obiekty sieci Royal Tulip
   • -Obiekty sieci Golden Tulip
   • -Obiekty sieci Tulip Inn
   • -Obiekty sieci Campanile
   • -Obiekty sieci Kyriad
   • -Obiekty sieci Kyriad Direct
   • -Obiekty sieci Première Classe
  • Na stronie https://www.goldentulip.com
   • Obiekty sieci Royal Tulip
   • Obiekty sieci Golden Tulip
   • Obiekty sieci Tulip Inn
 • Użytkownik(-cy) ” : odnosi się do osób w wieku powyżej 18 lat w chwili subskrybowania programu lub uznanych za mające zdolność prawną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w ich kraju, bez względu na ich narodowość, zamieszkałych we Francji (w tym w DOMTOM) i/lub w innych krajach, które subskrybowały Program lub utworzyły konto i korzystają z Usług w ramach Programu. Przed subskrypcją Programu Członkowie są „ Użytkownikami ” Platformy.
 • „ Oferta ”: odnosi się do wykazu pobytów w ramach Programu w pokojach udostępnianych przez Obiekty dostępne na Platformie, odpowiadającego zapytaniu Gościa i obejmującego w szczególności każdą z następujących możliwości: opis obiektu, prezentację i cechy każdego pokoju, wybrane usługi dodatkowe oraz odpowiednią taryfę.
 • „Kwalifikujące się oferty”: termin odnosi się do Ofert, do których mają zastosowanie korzyści wynikające z Programu opisanego w niniejszych Warunkach i zasadach, a w szczególności w paragrafie 6.1. .
 • „ Rezerwacja ” : oznacza wybór przez Gościa jednej lub kilku Ofert za pośrednictwem Platformy.
 • „ Usługi ” : odnosi się do całego wsparcia, wszystkich korzyści i funkcjonalności oferowanych przez LOUVRE HOTELS w ramach Programu zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w naszym Regulaminie korzystania.
 • „Rejestracja ” : odnosi się do działania osób pełnoletnich lub uznanych za mające zdolność prawną zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich kraju, bez względu na ich narodowość, mieszkających we Francji (w tym w DOMTOM) i/lub w innych krajach, będących zarówno gościem, jak i potencjalnym klientem, polegającego na dołączeniu do Programu na warunkach określonych w Artykule 5 Regulaminu korzystania.

3. CEL

Aktualny Regulamin wraz z dokumentami, do których się odnosi, ma na celu określenie warunków, praw, obowiązków, zakresów odpowiedzialności i ograniczeń, które mają zastosowanie do użytkowania Programu przez wszystkich Członków (zwany we wcześniejszej i dalej części tego dokumentu „Regulaminem ”).

4. Dostępność Platformy

Członek przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przy obecnym stanie technologii LOUVRE HOTELS nie może zagwarantować ciągłej dostępności Usług ani Platform.

LOUVRE HOTELS dołoży wszelkich starań, aby Platformy były dostępne przez cały czas za wyjątkiem okresów konserwacji, aktualizacji lub wynikających ze zdarzeń leżących poza jej kontrolą, w wyniku których usługi mogą być niedostępne w całości lub w części, znacznej bądź nieistotnej. W takich przypadkach LOUVRE HOTELS wdroży wszelkie uzasadnione i dostępne środki celem eliminacji tych przerw lub zakłóceń.

5. WARUNKI I SPOSOBY REJESTRACJI W PROGRAMIE

5.1 KWALIFIKACJA

Program jest skierowany do wszystkich gości będących osobami fizycznymi, którzy są pełnoletni i/lub posiadają zdolność prawną zgodnie z prawodawstwem swojego kraju. W Programie nie mogą brać udziału osoby prawne/podmioty gospodarcze.

Członek może dokonać wyłącznie jednej rejestracji w Programie; zakładanie wielu Kont jest zabronione.

LOUVRE HOTELS zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

5.2 BRAK OPŁAT

Rejestracja w Programie jest bezpłatna.

5.3 REJESTRACJA W PROGRAMIE

5.3.1 SPOSÓB REJESTRACJI

Aby zarejestrować się i zostać Członkiem Programu, użytkownik musi utworzyć konto internetowe na jednej z naszych Platform.

Aby Członek mógł uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich, musi utworzyć Konto i być w stanie łączyć się z nim za pomocą swojego loginu – login nie może składać się z niczego innego, jak adresu e-mail Członka oraz jego hasła.

Członek ma obowiązek udzielić żądanych informacji. Członek zgadza się przesyłać dokładne, prawdziwe, kompletne i aktualne informacje, w szczególności dotyczące swojej tożsamości i danych kontaktowych.

Aby potwierdzić swoją prośbę lub utworzyć konto w programie, użytkownik musi zatwierdzić formularz tworzenia konta, akceptując „ Warunki ” lub „ Regulamin ” w zależności od używanej Platformy.

Następnie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informajcą o utworzeniu konta.

Definitywne potwierdzenie utworzenia konta obejmują pełną i całkowitą akceptację aktualnego Regulaminu. Po potwierdzeniu rejestracji Członek będzie mógł uzyskać dostęp do swojego Konta z poziomu Platform.

5.3.2 DANE DO REJESTRACJI

Rejestracja w Programie obejmuje wypełnienie przez Członka wniosku dostępnego online. Wypełnienie następujących pól jest obowiązkowe:

 • Płeć ;
 • Nazwisko ;
 • Imię ;
 • Adres e-mail ;
 • Hasło.

Zalecamy, aby członek skonfigurował hasło w następujący sposób : przynajmniej 8 znaków czterech różnych typów (wielka litera, mała litera, cyfra i znak specjalny).

Wnioski zawierające niekompletne lub błędne dane nie będą rozpatrywane.

Członek jest odpowiedzialny za dokładność danych, które dostarcza, i ma obowiązek poinformować LHG, najwcześniej jak to możliwe, o wszelkich zmianach w danych.

Członek może aktualizować lub zmieniać swoje dane z poziomu Konta. Oprócz tego Członek może poprosić i zakończenie jego członkostwa w Programie, wysyłając list na następujący adres :

LOUVRE HOTELS GROUP

Tour Voltaire

1, Place des Degrés

92800 Puteaux/La Défense

Lub przekazując go pocztą elektroniczną : relation@louvre-hotels.com

6. KSZTAŁT I CHARAKTER PROGRAMU Flavours Instant Benefit

Poniżej przedstawiono zawartość usług oferowanych w ramach Programu :

6.1 5% ZNIŻKI

Dzięki rejestracji w Programie Członek może dokonywać Rezerwacji na Platformach, korzystając z 5% w odniesieniu do taryfy publicznej (z wyłączeniem podatków lokalnych i różnych naliczeń).

Taryfa dla Członka jest dostępna w przypadku Kwalifikujących się ofert w hotelach uczestniczących w tym programie, z zastrzeżeniem dostępności wspomnianej taryfy. Taryfa ta może być łączona z serią ofert promocyjnych. W przypadku dokonania przez Członka rezerwacji z taryfą „dla osób bez członkostwa ” zastosowanie 5% zniżki od już zarezerwowanej taryfy nie będzie możliwe.

 • Szczegółowe klauzule związane ze wstrzymaniem programu lojalnościowego PASS FOR YOU

Program lojalnościowy Pass For You od LOUVRE HOTELS GROUP dobiega końca. Od 1 lipca 2020 r. przystąpienie do programu lojalnościowego Pass For You nie będzie już możliwe.


Goście z ważną kartą Pass for You, którzy utworzyli konto „Flavours Instant Benefit” na Platformach, skorzystają z następujących korzyści taryfowych:

 • 10% zniżki na ofertę marek Première Classe, Kyriad, Campanile
 • 5% zniżki na ofertę marek Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip et Royal Tulip (z wyjątkiem OFERT SPECJALNYCH, jak określono w art. 6.2).

Należy pamiętać, że korzyści karty Pass For You nie łączą się z korzyściami programu „Flavours Instant Benefit”.

Wszystkie korzyści wynikające z posiadania karty Pass For You będą dostępne dla posiadaczy kart do 31.12.2021.

Prosimy zapoznać się z Ogólnymi warunkami i zasadami programu lojalnościowego Pass For You, klikając poniższe łącze: https://www.passforyou.com/conditions-generales-de-vente


6.2 OFERTY SPECJALNE

LOUVRE HOTELS GROUP zastrzega sobie prawo do okazjonalnej aktywacji specjalnych ofert ograniczonych czasowo zarezerwowanych dla Członków i wiążących się ze zwiększeniem początkowej zniżki wynoszącej 5%.

Wszystkie warunki korzystania z Programu mają zastosowanie do ofert specjalnych.

6.2 DOSTĘP DO REZERWACJI

Członek może sprawdzać i zarządzać swoimi przeszłymi i przyszłymi rezerwacjami w Przestrzeni osobistej, klikając pozycję „ moje rezerwacje ”.

6.3 SPERSONALIZOWANE KORZYŚCI PRZEZ CAŁY ROK :

W przypadku akceptacji oferty dołączenia do Programu Uczestnik otrzymuje informacje dotyczące właściwego zarządzania jego kontem członkowskim (komunikaty dotyczące „ usług ”) i będzie otrzymywać komunikaty sprzedażowe, dotyczące bezpośrednio Programu, a w szczególności wczesnego dostępudo ofert promocyjnych lub możliwości połączenia taryfy członkowskiej z aktualnymi promocjami na pewne taryfy promocyjne.

7. NIE PAMIĘTASZ HASŁA?

W przypadku zapomnienia hasła do konta członkowskiego LOUVRE HOTELS oferuje Członkowi możliwość jego odtworzenia. Aby odtworzyć hasło, Członek musi wybrać łącze „nie pamiętam hasła ” na jednej z Platform, a nastęopnie podać identyfikator swojego konta. W dalszej kolejności na adres podany przez Członka podczas tworzenia knta wysłana zostanie wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi następnych kroków, jakie należy wykonać, aby odtworzyć hasło.

8. ANULOWANIE I/LUB MODYFIKACJA PROGRAMU

LOUVRE HOTELS zastrzega sobie prawo do anulowania Programu lub modyfikacji Regulaminu w dowolnym czasie, bez rekompensaty, w szczególności z uwagi na rozwojowy charakter Usług, które mogą być usuwane lub których funkcje mogą ulegać zmianie.

Wcześniejszy Regulamin korzystania zostanie w takim przypadku automatycznie anulowany i zastąpiony przez nową wersję, która natychmiast zacznie obowiązywać Członka i która zawiera datę ostatniej aktualizacji, wskazaną u góry Regulaminu korzystania. Aby być na bieżąco z potencjalnymi zmianami i aktualizacjami, zaleca się, aby Gość regularnie przeglądał Regulamin na Platformach.

9. SPOSÓB UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Każdy Członek powinien korzystać z Platform i Programu w sposób odpowiedzialny, uprzejmy i oparty na szacunku, jeśli chodzi o prawa LOUVRE HOTELS oraz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Uzyskując dostęp do Programu, Członek zobowiązuje się i oświadcza, że w szczególności :

 • Posiada cechy i umiejętności wymagane do korzystania z Programu ;
 • Będzie działać zgodnie ze wszystkimi postanowieniami aktualnego Regulaminu korzystania i z jego poszanowaniem ;
 • Będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów stosowanych w kraju, z którego będzie on uzyskiwał dostęp do Platform ;
 • Będzie przekazywać dokładne, kompletne i aktualne informacje ;
 • Będzie szanować prawa własności intelektualnej LOUVRE HOTELS i osób trzecich ;
 • Będzie korzystać z Platform i Programu w zakresie ich funkcji i celu.

Oprócz tego Członek zgadza się, że nie będzie :

 • wykorzystać funkcji Programu do celów innych niż te wskazane w niniejszym Regulaminie lub sprzecznych z celem Programu i/lub takich, które podważałyby prawa LOUVRE HOTELS lub jednego z jej partnerów bądź prawa osób trzecich ;
 • posługiwać się fałszywą tożsamością lub innymi formami oszustwa ;
 • Przekazywać LOUVRE HOTELS fałszych, przywłaszczonych ani błędnych informacji ;
 • Pobierać żadnych materiałów na Platformę(-y), publikować, udostępniać ani przesyłać ich za pomocą jakichkolwiek środków, a w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej ;
  • treści, których nie ma prawa zamieszczać,
  • treści nielegalnych, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, prześladowczych, niedozwolonych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, niemoralnych, naruszających prywatność danej osoby, haniebnych lub uwłaczających bądź szokujących z rasowego, etnicznego lub innego punktu widzenia,
  • żadnych elementów zawierających oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane celem zakłócenia, zniszczenia lub ograniczenia prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź sprzętu telekomunikacyjnego ;
 • Zakłócać ani przerywać działania Platformy (Platform) bądź serwerów lub sieci podłączonych do Platformy (Platform) ani naruszać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad bądź przepisów ;
 • Uzyskiwać dostępu do danych osobowych, nie przeznaczonych dla niego ani udzielać dostępu do serwera, w przypadku którego Członek nie posiada prawa dostępu ;
 • Próbować sondować, analizować lub testować wrażliwość systemu, w szczególności Platformy lub naruszać bezpieczeństwa bądź środków uwierzytelniających bez upoważnienia ;
 • Podawać się ani próbować podawać się za innego Członka lub Użytkownika bądź jakąkolwiek osobę trzecią ;
 • Wyrządzać szkód osobie lub podmiotowi korporacyjnemu za pośrednictwem Platformy (Platform) ;
 • Niszczyć reputacji LOUVRE HOTELS, Platformy (Platform) ani jednego lub wielu Członków, Użytkowników bądź jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Członek zobowiązuje się także, że nie będzie ujawniać żadnych danych osobowych, informacji zawodowych ani poufnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Platformy (Platform) lub dotyczących korzystania z Platformy (Platform) albo pochodzących od osób trzecich.

Członek będzie również powstrzymywał się od jakiegokolwiek przetwarzania Danych osobowych, pozyskanych na Platformie(-ach) lub za jej pośrednictwem, a w szczególności od jakiegokowliek zbierania, nieautoryzowanego wykorzystywania, obracania i jakichkolwiek działań, które mogą osłabić prywatność i dane osobowe lub reputację jednego bądź większej liczby Członków albo Użytkownika(-ów) lub jakiejkolwiek innej osoby, czy też podmiotu korporacyjnego.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Platformy, w tym wszystkie jej elementy obejmujące grafiki, obrazy, zdjęcia, animacje, klipy, teksty, logo, oprogramowanie i interfejsy (zwane dalej „Treścią ”) są chronione przez prawa własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność LOUVRE HOTELS, za wyjątkiem znaków towarowych, logo, obrazów, zdjęć i wyróżniających się znaków należących do zewnętrznych spółek lub osób trzecich.

Wszelkie wykorzystanie, w tym powielanie, rozpowszechnianie, modyfikacja, retransmisja lub publikacja Treści jest surowo wzbronione bez wcześniejszej pisemnej zgody LOUVRE HOTELS.

W szczególności zabrania się (i) kopiowania, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, montażu, dekompilacji (z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy prawa), sprzedaży, przypisania, udzielania sublicencji lub innego przeniesienia jakichkolwiek praw związanych z Treścią oraz (ii) modyfikacji całości lub części Treści, aby, w szczególności, uzyskać nieupoważniony dostęp do Platformy.

Wszelkie powielanie i/lub przedstawianie, w całości lub części, Treści bez pozyskania wcześniejszej pisemnej zgody LOUVRE HOTELS GROUP jest zabronione i stanowi naruszenie Francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej.

LOUVRE HOTELS GROUP, lub każdy inny uprawniony w świetle tych przepisów prawa podmiot, może zastosować wszelkie środki lub podjąć wszelkie działania, w tym wejść na drogę postępowania sądowego, celem wstrzymania naruszania swoich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, oraz zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku takiego naruszenia.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOUVRE HOTELS, działająca w charakterze Kontrolera danych, zbieraj i przetwarza Dane osobowe, przekazywane przez Członków Programu, zgodnie z nowym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych[1] (zwanym dalej rozporządzeniem „ RODO ”) oraz francuską Ustawą o ochronie danych.[2].[1]

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, zapraszamy Członków i Użytkowników do zapoznania się z Polityką prywatności, którą można wyświetlić, klikając poniższe łącze.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1 Członek zgadza się korzystać z Programu i Platform wyłącznie na własną odpowiedzialność. Członek ma obowiązek ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez Internet i wdrożenia niezbędnych środków ochrony swoich danych (w tym Danych osobowych) i/lub oprogramowania przed potencjalnym zakażeniem wirusem, które mogłoby wpłynąć na jego komputer lub inny sprzęt komputerowy, z którego korzysta bądź który znajduje się w jego posiadaniu.


W związku z tym Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje, jakie mogą wyniknąć po ujawnieniu jego nazwy użytkownika i hasła oraz informacji potrzebnych do utworzenia jego konta, a także zobowiązuje się do zapewnienia ich całkowitej poufności.

Członek jest jedyną osobą rozporządzającą danymi, jakie przekazuje LOUVRE HOTELS podczas tworzenia konta i dba, aby przekazywane informacje był kompletne, dokładne i aktualne. Z wyjątkiem Danych, LOUVRE HOTELS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji dostępnych na Platformie, ale nie gwarantuje, że informacje udostępniane przez Obiekty lub inną osobę trzecią są dokładne, kompletne lub aktualne.

Członek musi natychmiast poinformować LOUVRE HOTELS o utracie, kradzieży lub nieupoważnionym wykorzystaniu jego nazwy użytkownika lub hasła przez osobę trzecią.

12.2 LOUVRE HOTELS nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie działania Platformy (Platform), wystąpienie usterki lub jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zmiany w sprzęcie Członka lub Użytkownika, w tym m.in. sprzęcie komputerowym lub urządzeniach mobilnych po korzystaniu z Platform lub ich zainstalowaniu.

Poza tym LOUVRE HOTELS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i skutku, wynikające w szczególności z nieodpowiedniego wykorzystania niniejszego Regulaminu przez Członka oraz przeglądania bądź korzystania z Platformy (Platform) przez osobę trzecią.

LOUVRE HOTELS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRZYCZYNY, KTÓRYCH TERMIN OPERACYJNY JEST WYNIKIEM DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, W TYM W PRZYPADKU GDY SKUTKI DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ DOTKNĘŁY JEDNEGO Z JEJ PODWYKONAWCÓW, ORAZ ZA ŻADNE ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA JEJ WYŁĄCZNĄ KONTROLĄ

Ponadto LOUVRE HOTELS informuje Członka, że zastrzega sobie prawo, w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny, do wykorzystania wszelkich niezbędnych środków celem wstrzymania lub usunięcia, bez powiadomienia, w całości lub części, możliwości dostępu do Platformy oraz, w szczególności w związku z jakimkolwiek zachowaniem, jawnym lub domniemanym, uznanym za wyraźne lub dorozumiane naruszenie całości lub części Regulaminu (w tym Polityki prywatności), bez uszczerbku dla żadnych odszkodowań, do których LOUVRE HOTELS zastrzega sobie prawo dochodzenia od Gościa za poniesione szkody.

13. OKRES OBOWIĄZYWANIA

Postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter lub formułę mają mieć zastosowanie po zakończeniu korzystania z Platformy (Platform) z jakiegokolwiek powodu oraz postanowienia artykułów „Odpowiedzialność”, „Ochrona Danych osobowych” i „Prawa własności intelektualnej” pozostaną w mocy przez czas potrzebny do realizacji ich celu.

14. NIEWAŻNOŚĆ -- TYTUŁY

W przypadku gdy jedno lub kilka postanowień Regulaminu zostanie uznanych za nieważne lub straci ważność na mocy przepisów prawa, regulacji lub w wyniku ostatecznego orzeczenia sądu właściwego, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą obowiązywać w pełnym zakresie.

W przypadku trudności w interpretacji powstałych w wyniku niezgodności tytułów i treści klauzur tytuły należy odrzucić, a moc nadrzędną będzie mieć treść danej klauzuli.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Aktualny Regulamin oraz dokumenty, do których się odnosi, podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku powstania sporu Członek zgadza się najpierw skontaktować się z LOUVRE HOTELS celem podjęcia próby polubownego rozwiązania jakiegokolwiek konfliktu w związku z Regulaminem.

Jeżeli w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania pisma stanowiącego początek procesu polubownego rozwiązania sporu nie uda się rozwiązać go w sposób polubowny, spór dotyczący istnienia, interpretacji, wykonania lub naruszenia Regulaminu, nawet w przypadku kilku pozwanych, zostanie przekazany (za wyjątkiem wyłącznej jurysdykcji, za jaką uznana będzie inna jurysdykcja, w szczególności sąd pierwszej instancji w Paryżu w przypadku spraw związanych z prawem właśności intelektualnej) : (i) w przypadku sporu ze sprzedawcą, sądowi handlowemu w Paryżu; (ii) w przypadku sporu z podmiotem innym niż sprzedawca, francuskiemu sądowi o odpowiedniej kompetencji terytorialnej.

[1] [1] Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] Francuska ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., dotycząca przetwarzania danych, plików i swobody jednostki