POBYT MOŻNA PRZEŁOŻYĆ LUB ANULOWAĆ

Warunki anulowania rezerwacji*

 

Niniejsze Warunki anulowania rezerwacji są stosowane w odniesieniu do Rezerwacji indywidualnych**, i zastępują oraz mają pierwszeństwo wobec wszystkich uprzednich wersji Warunków.

 

Zaktualizowano 30.06.2020 roku

 

- W odniesieniu do wszystkich istniejących i przyszłych rezerwacji do dnia, oraz włącznie z 31 maja 2020 r.:

 

W odniesieniu potwierdzonych przed 14 marca 2020 r. (na pobyt rozpoczynający się przed 31 maja), klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą przełożyć (1) swoją rezerwację na późniejszy termin do dnia 30 maja 2021 r. bezpłatnie, lub otrzymać bezpłatnie zwrot kosztów (prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem).

 

W odniesieniu do rezerwacji dokonanych od 14 marca 2020 r. (na pobyt rozpoczynający się przed 31 maja), klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą bezpłatnie przełożyć (1) swoją rezerwację na późniejszy termin do dnia 30 maja 2021 r. (prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem).

 

 

– W przypadku nowych rezerwacji i rezerwacji dotyczących przyszłych pobytów:

 

  • Elastyczne taryfy:

 

W przypadku nowych rezerwacji dokonanych w okresie od 1 kwietnia do 15 września 2020 r. (niezależnie od daty pobytu) we wszystkich krajach i hotelach noszących nazwę Louvre Hotels Group*, rezerwacje można zmienić (1) lub anulować bezpłatnie do 24 godzin przed datą przyjazdu.

 

  • Taryfy nieelastyczne (niepodlegające zwrotowi, niepodlegające zmianom):

 

Goście, którzy dokonali rezerwacji w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. (niezależnie od daty pobytu) we wszystkich krajach i hotelach noszących nazwę Louvre Hotels Group* mogą zmienić (1) lub anulować rezerwacje bezpłatnie do 24 godzin przed datą przyjazdu.

 

Goście, którzy w okresie od 1 lipca do 15 września 2020 r. dokonają rezerwacji pobytu na termin do 15 września 2020 r. (niezależnie od daty zakończenia pobytu) mogą zmienić termin rezerwacji na przypadający w przyszłości do 31 maja 2021 r. (włącznie) bez kar (1) lub poprosić o voucher opiewający na całą kwotę rezerwacji w tym samym hotelu (2).

 

W przypadku rezerwacji dokonanych po 15 września 2020 r. stosuje się normalne warunki anulowania bez względu na datę pobytu.

- Konkretne warunki:

 

We wszystkich obszarach podlegających ograniczeniom podróży

Środki obowiązujące w każdym kraju zastępują wyżej wymienioną globalną politykę handlu.

 

Hotele we Francji:

W odniesieniu do rezerwacji anulowanych od 1 marca 2020 r. do 15 września 2020 r., klientom będzie przysługiwać voucher (2) zamiast zwrotu kosztów, opiewający na pełną wartość ich rezerwacji, do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od daty wydania (Zarządzenie memorandowe nr 2020-315 z dnia 25 marca 2020 r.).

 

Powyższe środki mogą być stosowane w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem biur podróży, internetowych platform rezerwacyjnych lub dowolnej, innej zewnętrznej witryny internetowej.

W takich przypadkach zalecamy, aby nasze hotele kierowały takie prośby o zmianę lub anulowanie rezerwacji do odpowiednich biur podróży, internetowych platform rezerwacyjnych lub zewnętrznej witryny internetowej.

 

*Wyjątki i/lub ograniczenia do niniejszych warunków anulowania rezerwacji mogą mieć zastosowanie w niektórych hotelach i krajach, wedle własnego uznania danych hoteli. Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem w celu potwierdzenia stosownych warunków.

 

**zgodnie z definicją zawartą w naszym Ogólnym regulaminie sprzedaży

 

(1) Istniejące rezerwacje można zmieniać z zastrzeżeniem dostępności; z nowym okresem pobytu może wiązać się zmiana ceny.

(2) Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem w celu anulowania rezerwacji i otrzymania vouchera.