?>

Szybki dostęp do internetu

 

Dla Państwa przyjemności, w wielu naszych hotelach, oferujemy nieograniczony dostęp do bezpłatnego szybkiego połączenia Wifi+ lub bardzo szybkiego połączenia Wifi ++ !

W naszych hotelach wyposażonych w sieć Wifi+ oferujemy bezpłatne szybkie połączenie umożliwiające:

    + Swobodną nawigację w sieci

    + Rozmowy i komunikację za pośrednictwem połączeń audio-wideo

    + Oglądanie filmów i Państwa ulubionych programów w technologii streaming

 

W naszych hotelach wyposażonych w sieć Wifi++ oferujemy bezpłatne bardzo szybkie połączenie umożliwiające:

   + Swobodną nawigację z bardzo dużą prędkością

   + Rozmowy i komunikację za pośrednictwem połączeń audio-wideo

   + Oglądanie filmów i Państwa ulubionych programów w technologii streaming

   + Szybkie ściąganie filmów i ich oglądanie w technologii HD

 

Dzięki naszemu bezpłatnemu i nieograniczonemu połączeniu Wifi, możecie pozostać w kontakcie z Waszymi bliskimi lub sfinalizować sprawy zawodowe!

Hotele oferujące powyższe usługi są oznaczone następującymi symbolami: